University of Twente Student Theses

Login

Een onderzoek naar de gevolgen van werkzaamheden op het netwerk van autosnelwegen in de regio Utrecht

Kruijs, T. van de (2010) Een onderzoek naar de gevolgen van werkzaamheden op het netwerk van autosnelwegen in de regio Utrecht.

[img] PDF
1MB
Abstract:In Nederland worden er de komende jaren dertig verschillende knelpunten op het Rijkswegennet aangepakt om de doorstroming te verbeteren. Van deze dertig knelpunten liggen er elf in de regio Utrecht. Het Rijkswegennet in de regio Utrecht heeft een lengte van ongeveer 200 kilometer. Dit is 6% van het landelijke Rijkswegennet (3250 kilometer). Echter is de regio Utrecht wel verantwoordelijk voor 14% van het aantal voertuigkilometers. Door de hoge dichtheid van voertuigen is het essentieel om de werkzaamheden aan de elf knelpunten goed te plannen. Zonder een goede planning zal het aantal files in de regio Utrecht drastisch toenemen. Bij Rijkswaterstaat Utrecht is men begin 2009 aan de slag gegaan met een nieuwe netwerkaanpak. Deze aanpak heeft het minimaliseren van de overlast als gevolg van de werkzaamheden tot doel. Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de netwerkaanpak, door te onderzoeken op welke manieren projecten op elkaar af zijn te stemmen, zodat de gevolgen voor het netwerk van Utrecht minimaal blijven. Deze bijdrage wordt geleverd in de vorm een stappenplan, waarin duidelijk wordt weergegeven in welke volgorde verkeershinder op netwerkniveau benaderd moet worden. Eerst wordt de doelstelling van het onderzoek omschreven en worden onderzoeksvragen opgesteld. Na een toelichting hierop gaat het stappenplan gelijk van start, de kern van het rapport. Het stappenplan bestaat uit zes stappen die uitgebreid beschreven worden. Aan het einde van het stappenplan is nog een klein praktijkvoorbeeld opgenomen. Vervolgens sluit het rapport af met de conclusie en aanbevelingen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68900
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page