University of Twente Student Theses

Login

Handreiking omgevingsmanagement : op weg naar een gestructureerde manier van werken voor omgevingsmanagers via de Tien Treden en ondersteunende tools

Meijers, J. (2009) Handreiking omgevingsmanagement : op weg naar een gestructureerde manier van werken voor omgevingsmanagers via de Tien Treden en ondersteunende tools.

[img] PDF
839kB
Abstract:Er bestaat geen definitie voor het begrip „omgevingsmanagement‟, die generiek wordt gebruikt. Tussen bedrijven en personen bestaan meningsverschillen over de invulling. In dit onderzoek is omgevingsmanagement gedefinieerd als “het activeren, onderhouden en sturen van de relaties tussen het project en zijn omgeving, in dienst van het project”. Welke taken een omgevingsmanager onder zijn hoede heeft, verschilt eveneens tussen projecten en personen. In ieder geval is duidelijk dat hij of zij overzicht moet hebben over de belangen van stakeholders, uitvoeren van conditionering, communiceren naar de omgeving, waarborgen leefbaarheid en het afhandelen van issues. Of de omgevingsmanager deze functies zelf uitvoert of delegeert, hangt af van verschillende projecteigenschappen waarvan de complexiteit van de omgeving de belangrijkste is. In sommige gevallen pakt omgevingsmanagement succesvol uit, in andere is men achteraf niet zo tevreden. In het onderzoek is gekeken naar verschillende werkwijzen en de invloed die zij uitoefenen op het verloop van omgevingmanagement. Het gaat zich om succesfactoren in het dagelijkse werk van managers. Interviews met omgevingsmanagers hebben in combinatie met een literatuurstudie geleid tot een set van tien tips: de Tien Treden. In het kader van het bieden van structuur, is tevens een inventarisatie gemaakt van beschikbare instrumenten die kunnen helpen bij het managen van stakeholders, namelijk door het beantwoorden van vier vragen: wie zijn de stakeholders (identificeren)? Wat zijn hun eigenschappen (karakteriseren)? Welke zijn het belangrijkst (prioriteren)? Hoe kunnen de stakeholders het beste worden benaderd (benaderingsstrategie bepalen)? Iedere tool biedt een eigen wijze en een eigen invalshoek om een of meerdere van deze vragen te beantwoorden. Een reden om een tool te gebruiken is dat ze vaak een visualisatie opleveren. Deze helpt bij het communiceren van de analyse, maar ook om zelf de zaken op een rijtje te zetten. Een ander argument is de eenvoudige overdracht van kennis, omdat tools dwingen de stand van zaken op papier vast te leggen. Het gebruik van tools loont zich vooral in projecten met een complexe omgeving. Ten slotte is het project Sporen in Arnhem geanalyseerd. Het spoor in de stationsomgeving van Arnhem wordt binnenkort volledig vernieuwd om de capaciteit van de infrastructuur en de doorstroming van treinen te verbeteren. De complexe omgeving maakt het interessant het omgevingsmanagement in Sporen in Arnhem te bekijken. Dit is gedaan aan de hand van de Tien Treden. Het bleek dat sommige Treden wel en andere niet terug te vinden zijn in het project. Bovendien zijn twee tools toegepast op Sporen in Arnhem. Tijdens deze invulling werden enkele voordelen van de tools bevestigd.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68905
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page