University of Twente Student Theses

Login

Bezorgt het rijtijdenbesluit de asfaltplanning slapeloze nachten? : onderzoek naar optimalisatie van rijtijdenbesluit binnen het transport en planning van asfalt

Morren, K. (2009) Bezorgt het rijtijdenbesluit de asfaltplanning slapeloze nachten? : onderzoek naar optimalisatie van rijtijdenbesluit binnen het transport en planning van asfalt.

[img] PDF
9MB
Abstract:Op 11 april 2007is het rijtijdenbesluit aangescherpt om de veiligheid en werkomstandigheden van transporteurs te verbeteren. Door de aanscherping van dit besluit onstaat er een nieuwe uitdaging voor de asfaltplanning om een bezetting transport te bepalen waarbij zowel de continuïteit in de uitvoering als de rusttijden tijdens het transport gegarandeerd blijven. Binnen de asfaltplanning wordt er eenbezetting transport bepaald waarbij binnen een tijdsbestek een gewenste hoeveelheid asfalt wordt gespreid waarbij aan de voorgeschreven kwaliteitsvoorwaarden wordt voldaan. Er zijn echter veel factoren die deze van te voren bepaalde bezetting tijdens of net voor de uitvoering kunnen beïnvloeden. Tijdens de planning is er een grote onzekerheid over de invloed van deze factoren op de bezetting transport. Door het langdurig verzamelen van transportgegevens zal de invloed van deze factoren beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt en zal het ook mogelijk zijn hiermee in de planning rekening te houden. Op deze manier zal er een bezetting transport bepaald worden waarbij rekening wordt gehouden met de beïnvloedende factoren en er een verhoogde kans is op een continuïteit van uitvoeringswerkzaamheden. Door de aanscherping van het rijtijdenbesluit zal er een vermindering van het aantal rijuren binnen een werkdag onstaan. Hierdoor zal het aantal bewegingen per vrachtwagen verminderd worden en zullen er verhooge prioriteiten ontstaan voor het voorkomen van wachttijden en voor het afleggen van korte reisafstanden. Het rijtijdenbesluit zal door deze vermindering in het aantal bewegingen per vrachtwagen een hogere bezetting transport vereisen om dezelfde continuïteit van uitvoering te garanderen als in de situatie zonder rusttijden. Deze verhoging van de bezetting transport zal door optimalisatie beperkt kunnen blijven. Om deze optimalisatie te realiseren is het noodzakelijk zoveel mogelijk data te verzamelen met betrekking tot het verloop van het transport gedurende het project. Op deze manier kan er gekeken worden waar de grootste wachttijden zich voordoen en waardoor deze wachttijden veroorzaakt worden. Daarnaast versterkt het rijtijdenbesluit een verhoging van de bezetting transport ten gevolge van een verandering van snelheid en cyclustijd. Deze snelheidsverandering zal met name veroorzaakt worden door de interactie met het verkeer. Een toename van de cyclustijd zal darbij met name veroorzaakt worden door een snelheidsverandering en wachttijden bij het project of asfaltcentrale. Aangezien de wachttijden en snelheidsverandering van te voren niet te bepalen zijn, zal de sturing tijdens het uitvoeringsproces extra aandacht mogen verdienen. Een sturing vanuit de asfaltcentrale zal hierbij de voorkeur verdienen. Hierbij wordt het transport aangenomen door de centrale en zullen zij de beschikking hebben over up-to-date gegevens met betrekking tot de voortgang van het transport als de uitvoering. De centrale kan het transport nu veel beter afstellen op hun maatgevende productiesnelheid waarbij de kans op wachttijden bij de centralie aanzienlijk verkleind zullen worden. Bovendien kan de asfaltuitvoerder zich alleen focussen op de uitvoering van de spreidwerkzaamheden waardoor de kans op een kwaliteitsimpuls op het project zal toenemen. Het transport kan door de centrale veel efficiënter verdeeld worden over de verschillende projecten. Er zal dan echter wel tussen de verschillende aannemingsmaatschappijen, die een belang hebben in dezelfde asfaltcentrale, overeenstemming bereikt moeten worden over het feit dat er sturing van transport plaats mag vinden over hun projecten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68914
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page