University of Twente Student Theses

Login

Natuurvorming en de gevolgen voor de neerslag-afvoer-relatie : analyse van de gevolgen van het project "Herstel beekdalsysteem Halkenbroek/Holmers" (peilgebied 1510) op de neerslag-afvoer-relatie

Nomden, Harm Gerrit (2009) Natuurvorming en de gevolgen voor de neerslag-afvoer-relatie : analyse van de gevolgen van het project "Herstel beekdalsysteem Halkenbroek/Holmers" (peilgebied 1510) op de neerslag-afvoer-relatie.

[img] PDF
2MB
Abstract:In 1999 heeft het waterschap Hunze en Aa’s samen met Dienst Landelijk Gebied (DLG), Staatsbosbeheer en Provincie Drenthe het project “herstel beekdalsysteem Halkenbroek/Holmers” opgestart. In de twee beekdalen Halkenbroek en Holmers bevonden zich voornamelijk landbouwgebieden. Door middel van verschillende ingrepen zijn de beekdalen tot een nat heidegebied omgevormd dat de twee naastgelegen boswachterijen met elkaar verbindt, zodat ze een link gaan vormen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast is het gebied zo ingericht dat het als retentiebekken kan dienen om de afvoer (tijdelijk) te bergen. De verschillende ingrepen in de beekdalen waren: - Het waterpeil in de waterlopen is verhoogd (een automatisch verstelbare stuw voor ingrijpen in natte periodes wordt geïnstalleerd). - Waterlopen in Holmers zijn gedempt. - De beweiding op de gebieden is stopgezet en de onnatuurlijk voedselrijke toplaag in Holmers is afgegraven, zodat de oorspronkelijke natuurlijke begroeiing langzaam kan ontstaan. In de twee boswachterijen werd voornamelijk naaldbos geplant en gekapt voor productiehout. Ook deze gebieden worden weer in de oorspronkelijke staat terug gebracht, door het productiebos te vervangen door een meer natuurlijker bos/natuurgebied, dat gelijkmatig aansluit op de beekdalen Halkenbroek en Holmers. Dit wordt verwezenlijkt door het veelvuldig kappen van de naaldbomen en het verhogen van het (grond)waterpeil in de boswachterijen, waardoor de naaldbomen verdrinken/afsterven. Het doel van dit onderzoek is om de effecten van de genomen ingrepen op de hydrologie binnen het gebied te analyseren en specifiek de gevolgen voor de afvoer te kwantificeren. Hierbij wordt gekeken naar het stroomgebied van stuwnummer 1510, waarbinnen de beekdalen en grote delen van de twee boswachterijen vallen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Royal Haskoning
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68965
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page