University of Twente Student Theses

Login

Hoop in narratieve toekomstverbeelding : een kwalitatieve analyse

Greilich, Jennifer (2015) Hoop in narratieve toekomstverbeelding : een kwalitatieve analyse.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het welbevinden van individuen is steeds meer onder de aandacht gekomen binnen de positieve psychologie. Eén manier om de geestelijke gezondheid te bevorderen lijkt de narratieve toekomstverbeelding te zijn, wat het verbeelden van de toekomst en het creëren van een verhaal betekend. Het is weinig bekend over psychologische processen zoals hoop, welke hierbij een rol spelen. Doel is het om meer inzichten in de werkingsmechanismen van hoop en narratieve toekomstverbeelding te krijgen, en de vraag hoe hoop in zes soorten narratiev e toekomstverbeelding naar voren komt, te beantwoorden. Om narratieve toekomstverbeelding te kunnen meten zijn kwalitatief geanalyseerde ‘brieven vanuit de toekomst’ als meetinstrument gebruikt. De brieven (N=480) zijn ingedeeld in een typologie voor de zes verschillende soorten toekomstverbeelding. In totaal zijn (n=96) brieven een tweede keer geanalyseerd om een verdere typologie voor het voorkomen van hoop in toekomstverbeelding te ontwikkelen. Hiervoor werd een literatuurstudie gedaan om vormen van hoop te kunnen definiëren. Vervolgens werden deze twee typologieën aan elkaar gekoppeld om eventuele samenhangen te kunnen identificeren. De resultaten laten zien dat toekomstverbeelding alle zes soorten narratieve toekomstverbeelding uit de bestaande typologie bevat. Bovendien werd een verdere soort, de zevende type toekomstverbeelding ontdekt waarbij het niet mo gelijk was te identificeren welke tijdperiode de geschreven verbeelding betekende. In totaal zijn er, op basis van een literatuurstudie, tien verschillende vormen van hoop geïdentificeerd. Met betrekking tot de samenhangen tussen d e soorten toekomstverbeelding en de vormen van hoop werd gevonden, dat type één, drie en zeven gevarieerd er voorkomen en meer hoop laten zien dan typ e twee, vier, vijf en zes. Door de overzichtstabel van verschillende definities van hoop werd een ordening en inhoudelijke verheldering van het begrip opgesteld. De soorten toekomstverbeelding en de vormen van hoop lijken belangrijke elementen binnen de narratieve toekomstverbeeldin g te zijn. Er werd bovendien een duidelijke patroon tussen hoop en toekomstverbeelding gevonden.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68994
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page