University of Twente Student Theses

Login

Momentum - The Journey : een onderzoek naar de ervaringen van gebruikers van een positieve psychologie app

Kolk, T. (2016) Momentum - The Journey : een onderzoek naar de ervaringen van gebruikers van een positieve psychologie app.

[img] PDF
1MB
Abstract:Doel: In dit onderzoek zullen de ervaringen van gebruikers van de positieve psychologie app Momentum – The Journey worden onderzocht. Verder zal binnen het onderzoek ook op de effectiviteit van de app worden ingegaan met betrekking tot positieve emoties en welbevinden. Methode: Voor het onderzoek werden acht proefpersonen gevraagd om de app gedurende twee weken te gebruiken. Aan het begin en na afloop van de twee weken hebben de proefpersonen de PANAS en de MHC-SF ingevuld om een mogelijk verschil in positieve emoties en welbevinden te kunnen vinden. Bovendien werd met iedere proefpersoon een interview gevoerd om de ervaringen van de deelnemers en mogelijke verbeteringen voor de app te achterhalen. Resultaten: De kwantitatieve analyse van de resultaten leverde geen significante resultaten op. De kwalitatieve analyse liet zien dat mensen de app op verschillende manieren en vanuit verschillende beweegredenen hebben gebruikt. Vooral Androidgebruikers hebben problemen bij het gebruik van de app ondervonden vanwege technische problemen. Conclusie: Hoewel de kwantitatieve analyse geen significante resultaten opleverde, is door de interviews en de kwalitatieve analyse hiervan veel informatie gevonden die aanleiding geeft tot vervolgonderzoek. Belangrijke bevindingen uit het onderzoek richten zich vooral op mogelijke verbeteringen voor de app. Sleutelwoorden: mHealth; positieve emoties; welbevinden; positieve psychologie
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69041
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page