University of Twente Student Theses

Login

Het gebruik van een nomogram bij het nacontroletraject voor borstkanker : Een onderzoek naar het gebruik van een nomogram bij het nacontroletraject van borstkankerpatiënten in de Nederlandse gezondheidszorg.

Koehorst, B.J.A. and Lith, P.E.A. van (2016) Het gebruik van een nomogram bij het nacontroletraject voor borstkanker : Een onderzoek naar het gebruik van een nomogram bij het nacontroletraject van borstkankerpatiënten in de Nederlandse gezondheidszorg.

[img] PDF
5MB
Abstract:Achtergrond: Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. In 2013 zijn in Nederland 48.753 nieuwe gevallen van borstkanker gediagnosticeerd bij vrouwen. De 10- jaarsprevalentie bedraagt 104.213 vrouwen in 2013 en de mortaliteit 3.161 vrouwen. Volgens het RIVM zal de incidentie in de periode 2011-2030 met 16% stijgen. Deze stijging van het aantal patiënten en de verbeterde overlevingskansen zorgen ervoor dat er steeds meer vrouwen in het nacontroletraject terechtkomen. Tijdens de nacontrole bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van een nomogram. Dit nomogram kan gebruikt worden om te identificeren of patiënten een laag of hoog risico hebben op de terugkeer van borstkanker binnen vijf jaar. Aan de hand van dit nomogram kan een behandelend arts een patiënt een aangepast nacontroletraject laten volgen. Doel: De incidentie van borstkanker stijgt, deze toename zorgt voor een stijging van de druk op de zorg en de kosten. Om de kosten te drukken kan het nacontroletraject gepersonaliseerd worden. Het primaire doel van deze studie is om na te gaan of het gebruik van een nomogram in het nacontroletraject wordt geaccepteerd door de patiënt. Tevens wordt er gekeken of er een verband bestaat tussen de angst voor een terugkeer en de attitude, een verband tussen het geschatte risico en de attitude en de mate van acceptatie voor verandering en de attitude ten opzichte van het nomogram. Methode: De informatieve stukken in deze scriptie zijn verkregen door middel van literatuuronderzoek. De volgende databases zijn gebruikt: Pubmed, Google Scholar, Scopus en Statline(CBS), tevens zijn er boeken uit de universiteitsbibliotheek geraadpleegd. De onderzoekspopulatie bestaat uit vrouwelijke borstkankerpatiënten ouder dan 18 jaar in het nacontroletraject. De data is verzameld middels een vragenlijst. Uiteindelijk hebben 58 respondenten deelgenomen aan dit onderzoek. Resultaten: De patiënten staan in het algemeen positief tegenover het gebruik van een nomogram. De patiënten hebben een duidelijke voorkeur voor het verlengen van het nacontrole traject op basis van het nomogram, maar het inkorten van het traject accepteert het merendeel niet. In totaal hebben 83 patiënten ingestemd met deelname, hieruit zijn 58 bruikbare vragenlijsten gekomen. In de analyse is gebruik gemaakt van regressieanalyses. Er is geen correlatie tussen de mate van angst voor terugkeer en de attitude ten opzichte van het nomogram en is tevens niet significant. Er is geen verband tussen het geschat persoonlijk risico op terugkeer en de attitude ten opzichte van het nomogram en geen significante correlatie bij het verband tussen de attitude en de acceptatie van verandering op basis van het nomogram. Conclusie: Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen significante verbanden zijn gevonden en dat er geen verdere uitspraken gedaan kunnen worden over deze verbanden. De patiënten accepteren niet dat het nacontroletraject verkort wordt op basis van het nomogram.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69161
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page