University of Twente Student Theses

Login

Welbevinden en veerkracht bij mensen met reumatische aandoeningen

Kurney, Sarah (2016) Welbevinden en veerkracht bij mensen met reumatische aandoeningen.

[img] PDF
671kB
Abstract:Inleiding: Reumatische aandoeningen zijn chronische ziekten met (pijnlijke) beperkingen voor het houdings- en bewegingsapparaat die vooral botten, spieren en gewrichten betreffen. Veerkracht, het vermogen om van stress te herstellen, kan hierbij een belangrijke rol spelen, doordat het blijkbaar een beschermend effect heeft tegen de stress die door fysieke symptomen van reuma veroorzaakt wordt. Bovendien is in de literatuur een positieve link gelegd tussen veerkracht en welbevinden. Het doel van het huidige onderzoek was daarom een duidelijk beeld te schetsen van de samenhang tussen welbevinden, veerkracht en reumatische symptomen, zoals fysiek disfunctioneren en pijn. Verder is onderzocht of veerkracht een modererende of mediërende rol heeft op de relatie tussen welbevinden en reumatische symptomen. Methode: De deelnemers uit het patiëntenforum van het Reumacentrum Twente werden via e-mail of post benaderd om deel te nemen aan dit vragenlijstonderzoek. In totaal hebben 68 patiënten deelgenomen. In het vragenlijstonderzoek werden naast de achtergrondgegevens van de deelnemers de MHC-SF, de BRS, SF-36 en de VAS pijn afgenomen om respectievelijk het welbevinden, de veerkracht, het fysieke functioneren en de intensiteit van pijn te meten. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten werden correlatie-, mediatie en moderatieanalyses uitgevoerd. Resultaten: Er is een significant positieve samenhang gevonden tussen welbevinden (het totale, emotioneel, psychologisch) en veerkracht en tussen fysiek functioneren en welbevinden en veerkracht. Verder bleek het welbevinden (het totale, emotioneel, psychologisch) significant negatief met pijn te correleren. Daarnaast was er geen bewijs voor een modererend effect van veerkracht op de relaties van welbevinden met pijn en fysiek functioneren. Tot slot is er een mediërend effect van veerkracht gevonden op de relatie tussen het psychologische welbevinden en pijn en tussen welbevinden (het totale, emotioneel, psychologisch) en fysiek functioneren. Discussie: Er wordt geconcludeerd dat veerkracht de relatie tussen welbevinden en fysiek functioneren medieert. Het onderzoek levert belangrijke implicaties voor de huidige praktijk, omdat de nadruk gelegd wordt op de rol van veerkracht in de samenhang van welbevinden met reumatische aandoeningen. Hieruit volgt dat er groot belang bestaat voor veerkracht- en welbevinden therapieën voor reumapatiënten.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Reumacentrum Twente
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69177
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page