University of Twente Student Theses

Login

Goed documenteren als basis voor een juiste variantenkeuze

Leeuw, Thomas Derk (2016) Goed documenteren als basis voor een juiste variantenkeuze.

[img] PDF
2MB
Abstract:Als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beheert en ontwikkelt Rijkswaterstaat de Nederlandse rijkswegen, rijksvaarwegen en rijkswateren. Voor het ontwikkelen van deze infrastructuur worden door Rijkswaterstaat projecten opgezet. Een project begint bij de constatering van een (on)wenselijkheid, zoals een knelpunt in het wegennet. Op het moment dat het probleem helder is geformuleerd en belanghebbenden hun wensen naar voren hebben gebracht, volgt het verkennen en ontwikkelen van diverse opties om het probleem op te lossen. De opties die haalbaar blijken te zijn, worden ontwikkeld in alternatieven (Rijkswaterstaat, 2008), waaruit een voorkeursalternatief wordt gekozen. Het voorkeursalternatief wordt vervolgens verder uitgewerkt door verschillende varianten te ontwikkelen en af te wegen tijdens de variantenanalyse. Op dit moment wordt de aan de variantenanalyse gerelateerde informatie ongestructureerd gedocumenteerd. Daardoor kan de argumentatie voor gemaakte variantenkeuzes moeilijk worden teruggevonden. Rijkswaterstaat wil daarom verbeteringen doorvoeren in de documentatie van informatie omtrent de variantenanalyse. Deze verbeteringen moeten ervoor zorgen dat projectmedewerkers opgedane informatie uit eerdere projecten kunnen gebruiken èn gemaakte keuzes herleidbaar kunnen worden gemaakt. Om die informatie op een uniforme manier te delen wil Rijkswaterstaat met behulp van dit onderzoek een variantenbibliotheek ontwikkelen. In dit onderzoek wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: Hoe kunnen de inhoudelijke en procesmatige informatie omtrent variantenanalyses via de variantenbibliotheek gedeeld worden? De focus van dit onderzoek is gericht op (1) de informatie die in de variantenbibliotheek moet worden opgeslagen èn op (2) de userinterface die het gebruik van die informatie moet faciliteren.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Construction Management and Engineering MSc (60337)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69232
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page