University of Twente Student Theses

Login

Routekeuze fietsers Enschede : vergelijking van de routekeuzevoorkeur van fietsers in Enschede, met de afgelegde route

Joolink, H.M. (2016) Routekeuze fietsers Enschede : vergelijking van de routekeuzevoorkeur van fietsers in Enschede, met de afgelegde route.

[img] PDF
2MB
Abstract:Voor het afronden van de bachelor opleiding Civiele Techniek is een onderzoek uitgevoerd naar routekeuze van fietsers in Enschede. Dit onderzoek is tot stand gekomen doordat bij de literatuurstudie naar routekeuze voor fietsers bleek dat er in Nederland bijna geen onderzoek is gedaan naar dit onderwerp, terwijl de fiets 26% van alle verplaatsingen in Nederland vertegenwoordigt. Het doel van dit onderzoek is toetsen of fietsers een route kiezen die past bij de voorkeur voor de fietsroute. Bij dit onderzoek zijn enquêtes gebruikt, die afgenomen zijn bij fietsers op de campus van Universiteit Twente en in het centrum van Enschede. In totaal zijn er 231 enquêtes afgenomen bij fietsers van 16 jaar en ouder. Uiteindelijk waren 224 enquêtes bruikbaar. Met de verzamelde data is onderzocht welke routekeuzefactoren fietsers belangrijk vinden voor hun routekeuze, of fietsers op basis van algemene kenmerken op een soortgelijke manier hun routekeuze scoren en of er een verband is tussen de afgelegde fietsroutes en de voorkeur van de routekeuzefactoren. Dit is onderzocht met behulp van statistische analyses: correlatie, one-way ANOVA en chikwadraattoets. Om de afgelegde fietsroutes te kunnen vergelijken met de voorkeur van de routekeuzefactoren is er een netwerk voor Enschede gemaakt in een GIS pakket, waarin alle data met betrekking tot de routekeuzefactoren aan de wegen in het netwerk is toegevoegd. De belangrijkste factoren voor de routekeuze van fietsers zijn: korte reistijd, korte afstand, vermijden van vertraging, aanwezigheid van een fietspad, veel en hardrijdend autoverkeer langs de fietsroute vermijden. Wanneer de fietsers ingedeeld worden naar leeftijd, is er een duidelijk verschil in de score van de routekeuzefactoren. Jonge fietsers (onder 30 jaar) vinden een korte en snelle route met weinig vertraging belangrijk voor hun routekeuze. Fietsers tussen de 30 en 50 jaar vinden een veilige, korte en comfortabele route met weinig vertraging belangrijk. Een veilige route wordt beschreven door: aanwezigheid van een fietspad, een route die veel en hardrijdend autoverkeer vermijdt. Fietsers van 50 jaar en ouder vinden een veilige en snelle route belangrijk bij hun routekeuze. Fietsers van 50 en ouder geven een hogere score aan een veilige route dan fietsers tussen de 30 en 50. Uit deze resultaten wordt geconcludeerd dat hoe ouder fietsers zijn, des te belangrijker veiligheid is. De lengte van een fietsroute is minder belangrijk naarmate de leeftijd toeneemt. Er is geen verband gevonden tussen de afgelegde fietsroute en de voorkeur van de routekeuzefactoren. Bij de route analyse is gebleken dat 45% van alle respondenten heeft gekozen voor de beste route op basis van de onderzochte routekeuzefactoren bij de route analyse (reistijd, afstand, vertraging, snelheid autoverkeer en intensiteit autoverkeer). Dit duidt erop dat bijna de helft van de fietsers de meest optimale fietsroute kiezen, los van hun voorkeur voor een fietsroute.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:55 traffic technology, transport technology, 56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69313
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page