University of Twente Student Theses

Login

Bepaling van AquaCrop gewasparameters en analyse van hun effect op de modeluitkomsten

Hofstra, R.J. (2016) Bepaling van AquaCrop gewasparameters en analyse van hun effect op de modeluitkomsten.

[img] PDF
4MB
Abstract:Landbouw is wereldwijd de grootste gebruiker van zoet water. Door groei van de wereldbevolking en veranderde consumptiepatronen neemt de vraag naar voedsel en water toe. In grote delen van de wereld is de beschikbaarheid van zoet water een kritische factor voor de voedselproductie. De FAO (Food and Agriculture Organization) van de Verenigde Naties heeft een simulatie programma (AquaCrop) ontwikkelt om de opbrengst van bepaalde gewassen te voorspellen in allerlei veldsituaties en onder diverse klimatologische omstandigheden. Deze voorspelling is met name van belang als waterbeschikbaarheid een kritische factor is. Inzicht in de te verwachten opbrengsten in relatie tot watergebruik kan gebruikers van AquaCrop (bijvoorbeeld landbouw organisaties) helpen om de juiste gewaskeuzes te maken voor hun specifieke situatie. Het programma AquaCrop heeft betrouwbare parameterwaarden nodig als essentiële input. Echter, tot nu toe is de beschikbaarheid van parameterwaarden voor AquaCrop slechts beperkt tot een klein aantal gewassen. Het eerder ontwikkelde Allen et al. gewasgroei model (1998) heeft betrouwbare gewasgroeifase parameters voor praktisch alle gangbare gewassen. Door afwijkende definities zijn deze parameterwaarden niet direct bruikbaar voor het AquaCrop model. De doelstelling in het eerste deel van het onderzoek is het ontwikkelen van een methode om de AquaCrop gewasparameters af te leiden. Het tweede deel van het onderzoek richt zich op het toepassen van deze methode om de gewasparameters te bepalen en vervolgens te analyseren op de gevoeligheid van de gesimuleerde opbrengst en evapotranspiratie. De focus ligt hiermee op bladerdak- en wortelontwikkeling parameters en op twee specifieke gewassen (een gewas zonder bloeiperiode en een gewas met bloeiperiode). In dit onderzoek zijn methoden gevonden om een deel van de AquaCrop gewasgroeifasen parameters af te leiden uit de Allen et al. (1998) gewasgroeifasen. Dit is gelukt voor de parameters: Periode van zaaien tot maximale worteldiepte (CDroot), Periode van zaaien tot begin afsterven (CDsen), Periode van zaaien tot volwassenheid (CDmat), Bladerdak groeicoëfficiënt (CGC). AquaCrop heeft een schattingsfunctie voor het geval dat de AquaCrop parameterwaarden niet afgeleid kunnen worden en ook niet uit andere bronnen bekend zijn. Het tweede deel van het onderzoek controleert of AquaCrop opbrengst en evapotranspiratie gevoelig zijn voor de nauwkeurigheid van de parameterwaarde schatting door middel van simulaties. De meerjaren simulaties (1992-2015) zijn uitgevoerd voor twee gewassen (uien en koolzaad) met als locatie de provincie Flevoland. Door alle parameters constant te houden en de waarden van 1 parameter te variëren tussen een realistisch gekozen minimum en maximum waarde, werd de gevoeligheid bepaald.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69316
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page