University of Twente Student Theses

Login

Evaluatie van verslavingsbehandelingen : middelengebruik, lichamelijke klachten en deelname aan de maatschappij voorafgaand aan de behandeling en negen maanden na de intake

Boensma, J. (2015) Evaluatie van verslavingsbehandelingen : middelengebruik, lichamelijke klachten en deelname aan de maatschappij voorafgaand aan de behandeling en negen maanden na de intake.

[img] PDF
671kB
Abstract:Achtergrond: Verslaving heeft grote gevolgen voor cliënten, maar ook voor hun omgeving en de maatschappij in het algemeen. Veel cliënten krijgen na hun behandeling te maken met een terugval, waardoor het van belang is om een langetermijnevaluatie te doen. Het doel van het onderzoek is het evalueren van de verslavingsbehandelingen, kijkend naar middelengebruik, lichamelijke klachten en deelname aan de maatschappij bij de intake en negen maanden na de intake. Methode: In een naturalistische studie werden data van cliënten , verkregen uit de Measurements in the Addictions for Triage and Evaluation (MATE) vragenlijsten met elkaar vergeleken. 515 Cliënten, bij wie in de periode van 01-09-2012 tot 01-07-2013 een MATE bij de intake en negen maanden later een MATE uitkomsten vragenlijst werd afgenomen werden meegenomen in de studie. De twee meetmomenten werden met elkaar vergeleken door middel van Paired Sample T-tests, waarbij gekeken werd naar de primaire uitkomstmaat middelengebruik en secundaire uitkomstmaten lichamelijke klachten en deelname aan de maatschappij. Ten slotte is met behulp van de Chi-kwadraattoets bekeken of het aantal cliënten dat binnen de richtlijn van verantwoord drinken toegenomen is en of er minder sprake was van excessief alcohol- en nicotinegebruik. Resultaten: Het middelengebruik voor alcohol-, nicotine-, cannabis-, gok- en cocaïneverslaving is significant afgenomen. Zo nam alcoholgebruik af van 250.33 standaardglazen naar 59.40 per maand. Cliënten dronken daarnaast vaker binnen de richtlijn van verantwoord drinken, namelijk 17.8% bij de intake ten opzichte van 71.4% bij de negen maandenmeting. Cliënten hadden daarnaast minder last van lichamelijke klachten, waaronder gebrek aan eetlust en trillen. Ten slotte was er significante verbetering met betrekking tot deelname aan de maatschappij na negen maanden. Conclusie: Cliënten die een verslavingsbehandeling bij Tactus hebben gevolgd lieten verbeterde resultaten zien met betrekking tot middelengebruik, lichamelijke klachten en deelname aan de maatschappij. Voor vervolgonderzoek is het belangerijk om een aanvullende instructie te hebben om de MATE in te vullen, zodat het geschikter is voor onderzoek. Een langere instroomperiode zou er voor kunnen zorgen dat de samplegroep voor minder voorkomende verslavingen groter wordt, waardoor analyses betrouwbaarder worden.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69382
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page