University of Twente Student Theses

Login

Leefstijlverandering na een TIA of herseninfarct vanuit patiëntenperspectief

Jong, M.A. de (2015) Leefstijlverandering na een TIA of herseninfarct vanuit patiëntenperspectief.

[img] PDF
1MB
Abstract:Achtergrond Van de patiënten die een Transient Ischemic Attack (TIA) hebben gehad, krijgt 6% binnen 1-2 jaar een beroerte. De gevolgen van een beroerte zijn groot. Om de kans op een recidief zo klein mogelijk te maken is het belangrijk om een gezonde leefstijl aan te nemen: gezonde voeding, genoeg beweging, beperkt alcoholgebruik en niet roken. Echter is dit niet eenvoudig en wordt een gezonde leefstijl vaak moeilijk volgehouden. Doelstelling Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen wat de leefstijl is van patiënten na een doorgemaakte TIA of herseninfarct, welke barrières en faciliterende factoren een rol spelen bij het wel of niet veranderen van de leefstijl en welke ondersteuning patiënten nodig hebben bij de verandering van leefstijl of het behoud van een gezonde leefstijl. Daarnaast zijn opvattingen over eHealth geïnventariseerd en is er onderzoek gedaan naar welke rol eHealth zou kunnen spelen in de ondersteuning van de patiënt. Methode Er zijn achttien diepte interviews afgenomen met patiënten die onlangs een TIA of herseninfarct hebben gehad. In deze interviews is de leefstijl van de patiënt besproken, de determinanten voor het wel of niet veranderen van de leefstijl en de behoefte aan ondersteuning (ook door middel van eHealth) die de patiënt daarbij nodig zou hebben. Alle interviews zijn geanonimiseerd, uitgeschreven en geanalyseerd. Resultaten Patiënten wisten wat een gezonde leefstijl inhoudt, het is alleen niet duidelijk in hoeverre patiënten van zichzelf goed kunnen zeggen of zij voldoen aan een gezonde leefstijl. Zelfeffectiviteit bleek de meest genoemde barrière voor leefstijlverandering voor alle leefstijlfactoren, behalve alcoholgebruik. Responseffectiviteit en kwetsbaarheid waren de meest genoemde faciliterende factoren bij alle leefstijlfactoren. Veel patiënten ontvingen op ten tijde van het interview al ondersteuning voor hun leefstijl. De grootste behoefte aan ondersteuning lag op het gebied van kennis bij zowel leefstijlverandering als leefstijlbehoud. Over ondersteuning door middel van eHealth hadden veel participanten een negatieve attitude. Dit kwam onder andere doordat ruim een kwart negatief stond tegenover technologie. Conclusie De leefstijl van patiënten kan verbeterd worden, echter lijkt er geen proactieve houding te zijn tegenover leefstijlverandering. Ondersteuning voor het verhogen van de zelfeffectiviteit lijkt het meest nodig, ook al rapporteerden participanten vooral de behoefte aan meer kennis. Een eHealth interventie lijkt een goede oplossing voor leefstijlverandering. De CeHRes Roadmap zou gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling, waarbij een patiëntgerichte benadering essentieel is.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69386
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page