University of Twente Student Theses

Login

The willingness to participate in victim-offender mediation : the role of power restorative needs, communication preferences and personality dimensions

Kippers, A.J. (2015) The willingness to participate in victim-offender mediation : the role of power restorative needs, communication preferences and personality dimensions.

[img] PDF
1MB
Abstract:Slachtoffer-dader bemiddeling (SDB) is steeds meer aanwezig in deze samenleving. Het tracht om slachtoffers en daders samen te brengen door middel van bemiddeling. Studies laten veel belovende resultaten zien waarin SDB bevorderlijk is voor slachtoffers (en voor daders)(Strang et al, 2006; Umbreit, Coates & Vos, 2004). Het aantal aanmeldingen voor SDB, dat aangeboden wordt door Slachtoffer in Beeld, groeit jaarlijks met 10-25 procent. Hoewel SDB een interessant onderwerp is voor onderzoekers is er nog steeds veel onbekend. Dit onderzoek was uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen machtherstellende behoeftes onder slachtoffers en de bereidheid tot deelname in SDB. Het concept bereidheid tot deelname werd verder verdiept door te onderzoeken welke communicatiemiddelen, die ingezet kunnen worden bij bemiddeling, slachtoffers prefereerden (bijvoorbeeld een gesprek, brief uitwisseling, videobellen, etc.). Zeven communicatiemiddelen waren vervolgens in totaal onderverdeeld in of face to face of text-based communicatie en of synchrone of asynchrone communicatie, zodat er vier communicatie dimensies ontstonden. Tenslotte zijn de rollen van twee persoonlijkheidsdimensies (extraversie en emotionaliteit) onderzocht – welke rol deze speelden in de relatie tussen machtherstellende behoeftes en de bereidheid tot deelname aan SDB. De behoefte om macht te herstellen komt voort uit het artikel van Shnabel en Nadler (2008) waarin zij het Needs-Based Model of Reconciliation presenteren. In dit onderzoek was verondersteld dat machtherstellende behoeftes onder slachtoffers een positieve invloed zou hebben op de bereidheid tot deelname aan SDB. Een andere hypothese betrof de positieve relatie tussen machtherstellende behoeftes en de voorkeur voor communicatiemiddelen die gecategoriseerd waren onder face to face communicatie (in plaats van text-based) en synchrone communicatie (in plaats van asynchrone). Extraversie was ook verondersteld om een positieve relatie te hebben met bovenstaande voorkeuren voor communicatiedimensies. Het onderzoek was uitgevoerd middels het verspreiden van een online enquête onder personen met a) een minimale leeftijd van achttien en met b) mensen die capabel waren om zich in te leven in de slachtofferrol die was beschreven in het scenario. In het scenario was een gewelddadige overval geschetst. Het verspreiden van de vragenlijst leverde 140 exemplaren op die gebruikt konden worden voor analyzes. De resultaten laten zien dat de behoefte om macht te herstellen gerepresenteerd wordt door drie factoren: de behoefte aan nadere informatie, de behoefte aan een spijtbetuigenis van de dader en een directe behoefte om macht te herstellen. De analyzes lieten een sterke positieve relatie zien tussen de behoefte aan nadere informatie en de bereidheid tot deelname aan bemiddeling. Extraversie had ook een positieve invloed op de bereidheid tot deelname, echter had extraversie geen invloed op eventuele voorkeuren voor communicatiedimensies. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de behoefte aan nadere informatie, dit bleek in dit onderzoek dus een sterke voorspeller te zijn voor de bereidheid tot deelname aan bemiddeling. Een implicatie op praktisch niveau is dat wanneer bemiddelaars of slachtofferhulp verleners informatiebehoeftes waarnemen bij slachtoffers, zij hen zouden kunnen wijzen op de mogelijkheid om deze behoeftes te vervullen middels slachtoffer-dader bemiddeling.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69387
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page