University of Twente Student Theses

Login

Wat maakt dat reumapatiënten veranderen? : procesevaluatie door middel van verhaallijnanalyses

Kling, H.S.C. (2015) Wat maakt dat reumapatiënten veranderen? : procesevaluatie door middel van verhaallijnanalyses.

[img] PDF
1MB
Abstract:Doelstelling. Er bestaan veel psychologische en psychosociale interventies voor reumapatiënten. Echter lijken deze maar een kleine en niet stabiele bijdrage te kunnen leveren aan het beter leven met reuma. Middels gebruikelijke onderzoeksmethoden kunnen de redenen voor deze beperkte effecten niet (volledig) worden onderzocht. Als deelstudie van de procesevaluatie van de interventie Doelbewust! tracht dit exploratief onderzoek door combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek inzicht in de werking te winnen van de interventie. Deze interventie oogt middels doelmanagement strategieën psychologische adaptatie bij patiënten met polyartritis te bevorderen. Methode. 22 respondenten met polyartritis (77.3% vrouwen, gemiddelde leeftijd: 54.0 jaar) vulden voorafgaand en direct na afronding van de interventie Doelbewust! een vragenlijst in, mede gericht op depressieve klachten. De respondenten werden in drie categorieën ingedeeld afhankelijk van een toe-, afname of geen verandering van de depressieve klachten. Enige maanden na afronding van de interventie werden de respondenten geïnterviewd betreffende hun ervaringen met de interventie. Hun interviews werden middels narratieve verhaallijnanalyses blind onderzocht. In deze narratieve verhaallijnanalyses werd naar algemene gedragsdeterminanten en mogelijk behulpzame aspecten van de interventie gezocht, welke een succes of falen van de interventie kenmerken. Verder werd gekeken in hoeverre de verhaallijnen de kwantitatieve resultaten weerspiegelen. Resultaten. Onafhankelijk van de verandering van de depressieve klachten bevatten sommige verhaallijnanalyses veel en anderen juist weinig algemene gedragsdeterminanten en positieve ervaringen met elementen van de interventie. Binnen elke van de drie categorieën konden echter alle algemene gedragsdeterminanten en positieve ervaringen met de onderdelen van de interventie worden gevonden. Bij algemene gedragsdeterminanten horen onder andere waargenomen bedreiging van de gezondheid, intrinsieke motivatie, self-efficacy en kennis over alternatief gedrag. Conclusie. Er wordt geconcludeerd dat er geen gedragsdeterminanten en specifieke elementen van de interventie te vinden zijn welke een succes of falen van de interventie kenmerken. Tevens weerspiegelen de verhaallijnen niet de kwantitatieve verandering in depressieve klachten. Implicaties. Doordat geen kenmerkende gedragsdeterminanten of ervaringen met de interventie konden worden gevonden is vervolgonderzoek naar de werking van de interventie Doelbewust! nodig. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de adviezen gebaseerd op dit exploratieve onderzoek. Hoofdzakelijk zijn een gestandaardiseerde manier om verandering van de depressieve klachten te meten, onderzoek naar de evaluatie van de algemene gedragsdeterminanten en meer diepgang van de interviews van belang.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69388
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page