University of Twente Student Theses

Login

Verbeteren van de offerte aanpak door gebruik van Best Value aspecten

Hijnen, R. (2016) Verbeteren van de offerte aanpak door gebruik van Best Value aspecten.

[img] PDF
1MB
Abstract:Voor het verhogen van de hit-rate van standaard offertes en het verspreiden van de kennis van de Best Value methodiek is er bij Royal HaskoningDHV te Maastricht dit onderzoek uitgevoerd. Er is onderzocht op welke wijze aspecten van de Best Value offerte aanpak bij kunnen dragen aan het verhogen van de hit-rate van standaard offertes. Hiervoor is onderzocht welke standaard processen Royal HaskoningDHV heeft voor het offerte traject, welke aanvullingen de Best Value methode hierop heeft en wat de verschillen zijn tussen de offerte aanpakken. Hieruit blijkt dat de opdrachtgever met de Best Value methode enkele andere documenten vereist vanuit de uitvraag waardoor Royal HaskoningDHV andere werkwijzen voorschrijft. Het gevolg hiervan is dat er aan de voorkant een grondigere analyse wordt gedaan van de klant en de uitvraag. Voor de traditionele offerte aanpak heeft Royal HaskoningDHV een aantal aspecten beschreven om consistente kwaliteit te kunnen bieden, met een focus op klantrelatie, transparantie en afbakening. De Best Value offerte aanpak is gericht op het specifiek koppelen van de aanbieding aan klantdoelstellingen en -belangen. Verder heeft Best Value kernteam van Royal HaskoningDHV een focus op training en procesbegeleiding voorgeschreven voor Best Value experts om de kwaliteit van de offertes te verhogen. Uit de interviews met projectleiders blijkt dat in de praktijk de standaard offerte vooral is toegespitst op het aanbieden waar de klant om vraagt in de uitvraag. Uit interviews met projectleiders van succesvolle Best Value offertes blijkt dat de focus daar meer ligt op het vinden en behartigen van klantbelangen en -doelstellingen. Alle onderdelen van de aanbieding worden gekoppeld aan deze klantbelangen en -doelstellingen. De ondersteuning, van zowel interviewtraining als feedback, van de Best Value experts draagt hier veel aan bij. Dat deze focus op klantbelangen en -doelstellingen en de procesondersteuning door Best Value experts waarde toevoegt blijkt uit de beoordeling van de offertes. Ook de projectleiders gaven aan dat deze aspecten veel bij droegen aan het winnen van de offerte. De projectleiders wijken bij standaard offertes vaak af van de leidraad uit het kwaliteitssysteem doordat deze te algemeen is. Het Best Value offertetraject is specifieker en wordt dan ook strikter gevolgd. Om de focus op klantbelangen en -doelstellingen structureel toe te passen en goede ondersteuning door een proces expert te faciliteren wordt geadviseerd om de theoretische offerteaanpak aan te vullen voor de afdeling Maastricht. Deze aanvulling van de focus op klantbelangen en -doelstellingen en de procesbegeleiding zoals in de Best Value offerte aanpak gehanteerd biedt mogelijkheden om de hit-rate van traditionele offertes van afdeling Maastricht te verhogen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69618
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page