University of Twente Student Theses

Login

De invloed van functionele modi op de geestelijke gezondheid : Onderzoek bij cliënten met persoonlijkheidsproblematiek binnen een klinische behandelsetting gebaseerd op schematherapie direct na de therapie en op de langere termijn.

Nonnekes, L. (2016) De invloed van functionele modi op de geestelijke gezondheid : Onderzoek bij cliënten met persoonlijkheidsproblematiek binnen een klinische behandelsetting gebaseerd op schematherapie direct na de therapie en op de langere termijn.

[img] PDF
1MB
Abstract:Inleiding - Schematherapie is een effectieve manier om persoonlijkheidsproblematiek te behandelen, met name als deze zich richt op modi in plaats van op schema’s. Juist bij deze groep, waar volledige klachtreductie vaak uitblijft, is het belangrijk om de mate van welbevinden te vergroten door het stimuleren van functionele modi. Deze modi kunnen leiden tot emotionele stabiliteit, doelgericht gedrag en verbetering in het algemeen welbevinden. Omdat gebleken is dat de kans op terugval groot is wanneer het niveau van welbevinden nog laag is, is het van belang de geestelijke gezondheid te versterken, zodat de individuele veerkracht vergroot wordt en het risico op terugval beperkt blijft. In dit onderzoek is onderzocht of door toename van de mate van functionele modi de geestelijke gezondheid zal stijgen bij cliënten met persoonlijkheidsproblematiek direct na schematherapie en op de langere termijn. Methode - Het kwantitatief longitudinaal onderzoek betrof vier meetmomenten; een beginmeting, een tussenmeting, een eindmeting direct na de schematherapie en een follow-upmeting zes maanden na afronden van de behandeling. Dit onderzoek gebruikt de Schema Modus Inventory (SMI) en Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF). In totaal hebben 46 respondenten, die schematherapie volgden in een klinische behandelsetting, deelgenomen. Om de voorspellende waarde van functionele modi voor de geestelijke gezondheid in kaart te brengen is gebruikt gemaakt van een logistische regressieanalyse. Resultaten - Gedurende de behandeling stegen zowel de functionele modi als de geestelijke gezondheid significant. Dit geldt eveneens voor de drie kerncomponenten emotioneel, sociaal en psychologisch welbevinden. Op de langere termijn werden deze effecten behouden, behalve bij psychologisch welbevinden. Hierop werd zes maanden na de behandeling significant lager gescoord. Geestelijke gezondheid, sociaal en psychologisch welbevinden worden voorspeld door de mate van functionele modi die iemand aangeeft te hebben. Emotioneel welbevinden wordt niet voorspeld door de mate van functionele modi. Conclusie - Zowel de mate van functionele modi als de geestelijke gezondheid stijgen na schematherapie. Op de langere termijn werden deze effecten behouden. Door de aanwezigheid van welbevinden wordt de kans op terugval verkleind. Aanbevolen wordt om meer onderzoek te verrichten naar in de invloed van het schema-modimodel en het bevorderen van de geestelijke gezondheid op de langere termijn door middel van exploratief onderzoek.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69647
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page