University of Twente Student Theses

Login

Planningsprocessen van agile teams ontrafeld

Kläser, N. (2016) Planningsprocessen van agile teams ontrafeld.

[img] PDF
1MB
Abstract:Doel van deze studie was het in kaart brengen van planningsprocessen van agile teams. Er is weinig bekend over planningsprocessen in de werkomgeving omdat dit tot nu toe vooral in de schoolse setting onderzocht is. In dit onderzoek werd dieper ingegaan op de subprocessen van planning en de kwaliteit hiervan. Er werd onderscheid gemaakt tussen drie verschillende subprocessen van planning, namelijk het bepalen van subdoelen, het opstellen van een actieplan en het toewijzen van taken en rollen. De kwaliteit van de planningsprocessen werd aan hand van vier interactie-activiteiten bepaald, namelijk ‘negeren’, ‘accepteren’, ‘sharing’ en ‘co-constructing’. Verder werd onderzocht of er een verschil in kwaliteit van planningsprocessen is bij projecten met verschillende mate van complexiteit. Om de complexiteit van de projecten te bepalen werd een korte vragenlijst afgenomen. Er werden drie zelfsturende teams onderzocht die volgens de scrum aanpak werken. Context van deze studie was een ICT-bedrijf uit Nederland. Meetings van de teams werden op video opgenomen en vervolgens aan hand van een codeerschema gecodeerd. Uit de resultaten is gebleken dat de teams significant verschillen in subprocessen van planning en dat de subprocessen significant verschillen in kwaliteit. Verder is uit de resultaten gebleken dat de meetings van een van de drie teams duidelijk meer gestructureerd waren. Verklaringen hiervoor zouden de teamgrootte of de rol van de scrum master kunnen zijn. De teams verschilden niet qua complexiteit wat het gemiddelde betreft maar wel als enkele items apart werden bekeken. Er zou een samenhang kunnen bestaan tussen ‘co-constructing’ en de mate van complexiteit die het team ervaart. Dit zou in vervolgonderzoek nader onderzocht kunnen worden. Verder gaven de resultaten belangrijke implicaties voor het implementeren van agile teams in de werkomgeving.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology, 85 business administration, organizational science
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69844
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page