University of Twente Student Theses

Login

Wat is het effect van impliciete en expliciete associaties op een afbeelding in een healing environment?

Kers, S. (2016) Wat is het effect van impliciete en expliciete associaties op een afbeelding in een healing environment?

[img] PDF
644kB
Abstract:Doel: Healing environment heeft aangetoond een positief invloed op het behandeleffect te hebben. Ondanks het onderzoek, dat al verricht is in healing environments, ontbreekt studie naar het indirecte effect van gedrag van ouders op het gedrag van het kind, veroorzaakt door de healing environments. Studies tonen desondanks wel aan dat ouderlijk gedrag invloed heeft op het kind, zo kan afstandelijk gedrag naar het kind ervoor zorgen dat het kind meer angst ervaart dan ouders die het kind warmte en troost bieden. Maar in hoeverre kan een afbeelding gevoelens van toegankelijkheid of juist afstand bij een ouder oproepen? Om dit effect te onderzoeken zijn er twee afbeeldingen van de Anouk Foundation, die ter beschikking zijn gesteld in het Sint Maxima ziekenhuis (een Academisch Medisch Centrum voor kindergeneeskunde) gebruikt. Methode: In de huidige studie werden ouders met kinderen aan het woord gelaten om de vraag: ''Wat is het effect van impliciete en expliciete associaties op een afbeelding in een healing environment?'' te beantwoorden.Om deze vraag te beantwoorden zijn er twee afbeeldingen zijn geselecteerd op drie componenten: (kleur-vorm-complexiteit) uit de wetenschappelijke literatuur die aantonen invloed te hebben op drie dimensies: positief affect vs negatief affect, ontspannen vs onrust, toegankelijkheid vs afstandelijkheid. Het effect is onderzocht middels twee deelstudies, een associatieonderzoek waar respondenten woorden, die gerelateerd waren aan de onderliggende componten, affect, ontspanning en toegankelijkheid, moesten invullen, waarop impliciete associaties werden gemeten, waarop volgend een kwalitatief interview is afgenomen ter verdieping van de impliciete associaties. Resultaten: Respondenten die de positief geladen afbeeldingen hebben beoordeeld, hadden impliciet gunstigere associaties dan de respondenten die zijn blootgesteld aan de negatief geladen afbeelding. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat deze afbeelding de kleur blauw, ronde vormen en homogene stimuli bevat en dit positievere reacties oproept dan de kleur oranje, rechthoekige vormen en heterogene stimuli dat de andere afbeelding betreft. Hoewel de helft van de respondenten expliciet aangeven de kleur oranje als prettig te ervaren, tonen de impliciete associaties aan, dat deze kleur bijna geen associaties als positief effect en ontspanning oproepen. Discussie: Over het algemeen werden beide afbeeldingen impliciet en expliciet positief beoordeeld. Wanneer de afbeeldingen echter werden beoordeeld in een ziekenhuiscontext, riepen zij negatieve associaties op, angst en zorgen voerden dan de boventoon en de afbeeldingen werden als te vrolijk voor de setting beoordeeld. Dit toont het belang van de context aan waar een afbeelding hangt, maar dit toont ook aan dat er nagedacht dient te worden over wat er op de afbeelding wordt geproduceerd. Tot slot bieden de twee afbeeldingen afleiding door middel van fantasie, de afbeeldingen dienen als een handvat om een gesprek met hun kind te voeren, waardoor er afleiding werd ervaren. Opmerkelijk hierbij is echter dat fantasie negatief werd beoordeeld wanneer een afbeelding niet werd begrepen, gevoelens als irritatie werden dan opgewekt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69868
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page