University of Twente Student Theses

Login

Positieve psychologie & E-mental health: Een onderzoek naar de behandelmotivaties van mannen en vrouwen die deel hebben genomen aan een online positieve psychologie interventie

Foeken, L. van (2016) Positieve psychologie & E-mental health: Een onderzoek naar de behandelmotivaties van mannen en vrouwen die deel hebben genomen aan een online positieve psychologie interventie.

[img] PDF
738kB
Abstract:Achtergrond: De afgelopen decennia hebben er twee belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden binnen de psychologie, namelijk de opkomst van positieve psychologie en het ontstaan van e-mental health. Het huidige onderzoek maakte deel uit van het onderzoek van Schotanus-Dijkstra, Drossaert, Pieterse, Walburg en Bohlmeijer (2015), waarbij positieve psychologie en e-mental health samenkwamen in de interventie ‘Dit is jouw leven’. Er is nog maar weinig bekend over de redenen waarom mensen zich aanmelden voor online positieve psychologie interventies. Doel: Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in behandelmotivatie op het gebied van online positieve psychologie interventies. Methode: Er is een inhoudsanalyse uitgevoerd op basis van de voorstelemails van de respondenten die hebben deelgenomen aan de interventie ‘Dit is jouw leven’. De interventiegroep bestond uit 137 respondenten, waarvan 122 respondenten voorstelemails hadden gestuurd die bruikbaar waren voor de inhoudsanalyse (107 vrouwen en 15 mannen). Op basis van literatuuronderzoek is er met behulp van het deductieve codeerprincipe een codeerschema tot stand gekomen, waarmee de motieven voor deelname ingedeeld werden in de drie verschillende domeinen van welbevinden (emotioneel, psychologisch, sociaal) en de twee op literatuur gebaseerde categorieën van behandelmotivatie (de zelf-actualiserende cliënt en de ongelukkige cliënt). Daarnaast werd er gekeken of er een verschil bestond tussen mannen en vrouwen op het gebied van behandelmotivatie en het gebruikte aantal woorden in de voorstelmails. Resultaten: Uit de resultaten is gebleken dat veruit de meeste respondenten geclassificeerd kunnen worden als ‘ongelukkige cliënt’. De resultaten laten geen significante verschillen zien tussen mannen en vrouwen wat betreft de drie domeinen van welbevinden en de twee categorieën van behandelmotivatie. Wat betreft de tekstlengte van de voorstelemails bleek er wel een significant verschil naar voren te komen. Mannen gebruikten meer woorden in hun voorstelmail dan vrouwen. Conclusies: Het onderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het in kaart brengen van behandelmotivaties op het gebied van online positieve psychologie interventies. Naast het verkrijgen van meer inzicht kunnen de resultaten als basis dienen voor vervolgonderzoek naar e-mental health, positieve psychologie interventies en behandelmotivaties.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69930
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page