University of Twente Student Theses

Login

Statisch onderzoek naar de bekkenbodem in supine en staande positie : protocolontwikkeling laagveld MR

Vlaenderen, A.R.W. van and Dotinga, M. and Voorde, A.S. ten and Zwart, L.G.M. (2016) Statisch onderzoek naar de bekkenbodem in supine en staande positie : protocolontwikkeling laagveld MR.

[img] PDF
1MB
Abstract:Inleiding: Bekkenbodemdysfunctie is een veelvoorkomend probleem bij vrouwen en heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven. Diagnostiek wordt gebruikelijk uitgevoerd in supine positie, terwijl klachten veelal staand worden ondervonden. Het doel van dit onderzoek is om een MR-protocol op te stellen waarmee de bekkenbodem in supine en staande positie in beeld kan worden gebracht. Methode: Met behulp van een 0,25T MR-systeem is een protocol opgesteld bij vrouwen van 20-21 jaar welke vervolgens is getest op vijf proefpersonen van 45-55 jaar. De verkregen beelden werden geanalyseerd en verschillen tussen supine en staande positie in beeld gebracht. Resultaten: Een T2-gewogen FSE-sequentie leverde in 16 minuten per positie beelden op die voldeden aan de opgestelde criteria. De PCL en AP-lengte bleken significant te verschillen tussen staande en supine positie, evenals de afstanden van de PCL tot blaashals en cervix. Bij enkele proefpersonen veranderde de V-vorm van de m. puborectalis in supine positie naar een convexe vorm in staande positie. Discussie en Conclusie: Verschillen tussen staande en supine positie wijzen erop dat scannen in staande positie mogelijk van klinische waarde is voor diagnostiek van bekkenbodemdysfunctie. Verder onderzoek is nodig naar toepasbaarheid op een grotere onderzoekspopulatie, protocoloptimalisatie en de gevonden significante verschillen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht, Nederland
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69983
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page