University of Twente Student Theses

Login

Ken uzelf : motivatie voor het gebruik van Quantified-Self apps : een onderzoek naar de motivatie voor het gebruik van Quantified-Self apps en de relatie met het persoonlijkheidskenmerk neuroticisme.

Wolbers, R.G.M. (2016) Ken uzelf : motivatie voor het gebruik van Quantified-Self apps : een onderzoek naar de motivatie voor het gebruik van Quantified-Self apps en de relatie met het persoonlijkheidskenmerk neuroticisme.

[img] PDF
984kB
Abstract:De laatste jaren is het steeds gebruikelijker geworden om gegevens over jezelf bij te houden met behulp van een app. Hiermee kan onder andere de fysieke activiteit en het voedingsgedrag worden bijgehouden. Deze apps, die ook wel Quantified-Self apps worden genoemd, bieden een manier om data over alledaagse activiteiten te verkrijgen zonder bewust na te denken over het proces van dataverwerving. Hoewel de apps steeds populairder worden is er nog niet veel bekend over waarom mensen deze apps gebruiken. In de huidige studie werd er onderzocht wat de motivaties zijn voor het gebruik van Quantified-Self apps. De motivaties werden tevens vergeleken met de mening over de apps en met het persoonlijkheidskenmerk neuroticisme. Er waren 16 respondenten die deelnamen aan het onderzoek. Zij waren allemaal gebruikers of gebruikers geweest van Quantified-Self apps. Bij de respondenten werden interviews afgenomen over de motivatie voor het gebruik van Quantified-Self apps. Tevens werden er bij dezelfde respondenten korte vragenlijsten afgenomen. De vragenlijsten bevatten 12 vragen uit de neuroticisme schaal van de NEO-FFI en 5 vragen naar motivatie. In het interview werd er gevraagd naar de mening over Quantified-Self apps. Deze mening werd gescoord als positief of als ambivalent. In de resultaten kwam er naar voren dat zelf-entertainment de grootste motivatie was voor het gebruik van Quantified-Self apps. Deze bewering werd ondersteund door de interviews. De interviews wijzen er verder op dat gebruikers intrinsiek gemotiveerd zijn om Quantified-Self apps te gebruiken. Uit het kwantitatieve deel van deze studie zijn geen significante verbanden naar voren gekomen. De uitkomst van deze studie is dat de grootste motivatie voor het gebruik van Quantified-Self apps is dat gebruikers er plezier aan beleven. Ze vinden de apps nuttig en leuk om te gebruiken. Er kan door het huidige onderzoek niet geconcludeerd worden dat de motivatie voor het gebruik van Quantified-Self apps samenhangt met het persoonlijkheidskenmerk neuroticisme. Dit zal in het vervolg verder onderzocht moeten worden zodat deze informatie gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van nieuwe Quantified-Self apps.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69994
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page