University of Twente Student Theses

Login

Positief Psychologische Apps : een systematische review van bestaande positief psychologische apps die zich richten op het bevorderen van zelfcompassie

Goos, Judith (2016) Positief Psychologische Apps : een systematische review van bestaande positief psychologische apps die zich richten op het bevorderen van zelfcompassie.

[img] PDF
4MB
Abstract:Achtergrond: Zelfcompassie helpt mensen de negatieve kanten van het leven en negatieve ervaringen als onderdeel van het leven te accepteren en een goede omgang hiermee te vinden. Onderzoek laat zien dat een hoge mate van zelfcompassie van positief invloed is op het welbevinden. Ook laat onderzoek zien dat veel mensen wel in staat zijn schadelijke gedachte- en gedragspatronen te herkennen maar moeite hebben om deze te veranderen. Mobiele applicaties bieden hier een goede mogelijkheid om de integratie van nieuwe gedragspatronen binnen het alledaagse leven te ondersteunen. Hoewel het gebruik van mobiele applicaties binnen de gezondheidszorg veelbelovend is, werd er nog weinig onderzoek gedaan met betrekking tot de ontwikkeling en evaluatie van deze applicaties. Om gebruikers te beschermen en in hun keuze voor een goede interventie te ondersteunen zou het belangrijk zijn om de applicaties op hun kwaliteit te onderzoeken en dit transparant voor de gebruiker te maken. Doel: Het doel van dit onderzoek is het geven van een overzicht van bestaande apps die zich richten op het versterken van zelfcompassie en de kwaliteit van deze apps. Hiervoor werden bestaande apps geëvalueerd. Methode: In de Google App Store werd systematisch gezocht naar apps die zich richten op het versterken van zelfcompassie. Na uitvoerig selectieproces zijn uiteindelijk 15 apps meegenomen in de evaluatie. De apps werden geëvalueerd op het gebruik van (1) elementen van zelfcompassie volgens Neff (2003), (2) elementen van het emotieregulatiesysteem volgens Gilbert (2009), (3) elementen uit bestaande zelfcompassieinterventies en (4) persuasieve elementen. Resultaten: Hoewel uit de evaluatie naar voren kwam dat de apps redelijk gebruik maken van elementen uit zelfcompassietheorie, wordt dit voor de gebruiker nauwelijks zichtbaar gemaakt. Van bestaande zelfcompassieinterventies wordt weinige gebruik gemaakt. De meeste apps zijn vooral gefocusseerd op mindfulness en hebben een psychoeducatief karakter. Voor het gebruik van persuasieve elementen werden verschillen tussen de vier categorieën gevonden. Primary Task Support werd veel gebruikt, Dialogue Support en System Credibility Support werd gedeeltelijk gebruikt en Social Support helemaal niet. Conclusie: Tot nu toe zijn de apps vooral gericht op psychoeducatie en mindfulness. Zelfcompassie is echter meer dan mindfulness en om zelfcompassie te kunnen versterken is meer nodig dan alleen informatieverstrekking. De mogelijkheden van technologie worden veelal nog niet optimaal benut. Hier is nog veel potentiaal voor verbetering. Verder is het belangrijk om richtlijnen te ontwikkelen om apps op een gestandaardiseerde manier op hun kwaliteit te kunnen evalueren. Het gebruikte coderingsschema zou een manier kunnen zijn. Daarnaast moet een idee ontwikkeld worden om deze informatie voor de gebruiker zichtbaar te maken.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70031
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page