University of Twente Student Theses

Login

Jeugdcriminaliteit- De aanpak van problematische jeugdgroepen

Vries, N.L. de (2016) Jeugdcriminaliteit- De aanpak van problematische jeugdgroepen.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het blijkt dat 75% van de jeugdcriminaliteit in ons land voortkomt vanuit de groep of groepsdynamische processen (Schuyt, 1993). Zo komt in een zelfrapportage-onderzoek onder vijfduizend jongeren naar voren dat jongeren in groepsverband vaak meer en ernstigere delicten plegen (Ferwerda, 2000). De groep lijkt hier een negatieve invloed uit te oefenen. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een drietal typen problematische jeugdgroepen. Op basis van recente landelijke inventarisaties blijkt dat bijna 75% van de groepen is te kwalificeren als hinderlijk, ruim 20% als overlastgevend en de rest (5%) als crimineel (Beke, Van Wijk & Ferwerda, 2000). De aanpak van problematische jeugdgroepen is van groot belang als het gaat om het terugdringen van criminaliteit. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe het bestuur in verschillende gemeenten zich organiseert rondom problematische jeugdgroepen. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘In hoeverre verklaren anno 2016 de inrichting van het netwerk en de aard van problematische jeugdgroepen de aanpak van die jeugdgroepen in gemeenten van de eenheid Oost-Nederland’ ? Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van een vragenlijst van het onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix die onder 79 gemeenten in de eenheid Oost-Nederland is afgenomen en de standaardrapportages van 2010-2015 van deze gemeenten. Uit de analyse is gebleken dat wanneer er weinig aan de hand is de netwerkvormen variëren en er lichte vormen van aanpak worden gehanteerd zoals vroegsignalering en preventie. Naarmate de problemen toenemen, bemoeit de burgemeester zich er sterker mee en is er alleen nog sprake van de netwerkvormen netwerkadministratieve organisatie en het leiderorganisatie netwerk. Bij deze zwaardere groepen wordt met name in de grote netwerken het meersporenbeleid ingezet en repressief opgetreden. Dit duidt erop dat de inrichting van het netwerk en de aard van problematische jeugdgroepen in zekere mate de aanpak van die jeugdgroepen verklaren. Op basis hiervan wordt aanbevolen om meer focus aan te brengen in de aanpak en samenwerking. Het is belangrijk om de burgemeester bij hinderlijke jeugdgroepen nauwer te betrekken, en meer accent te leggen op de aanpak dan kan er intensiever worden samengewerkt. Wanneer er sprake is van een zwaardere soort jeugdgroep is het raadzaam om het netwerk klein te houden, en niet met teveel partners samen te werken. De voorkeur gaat uit om bij zwaardere jeugdgroepen de samenwerking te beperken tot gemeente, politie en justitie. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de effectiviteit van de aanpak.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science, 88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70072
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page