University of Twente Student Theses

Login

Opzetten van een begrotingsprogramma voor hout-gestookte warmtekrachtkoppelingen in Excel

Schoo, E.H. (2015) Opzetten van een begrotingsprogramma voor hout-gestookte warmtekrachtkoppelingen in Excel.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Hedendaags wordt een initiële begroting voor hout-gestookte warmtekrachtkoppelingen (HWKK) opgesteld aan de hand van een inflexibel Excel-programma waarbij de ingenieurs van HoSt bij aanvang van elk nieuw project veel onderdelen opnieuw moeten ontwerpen op basis van oude projecten. Hiervoor moeten de ingenieurs zich telkens opnieuw verdiepen in de stof wat tijd en geld kost zonder dat daar gegarandeerd een winstgevend project tegenover staat. Wanneer deze slag geautomatiseerd wordt kan dit aanzienlijk schelen in de initiële kosten van een project en kan de begroting scherper worden afgesteld. Als gevolg hiervan maakt HoSt meer kans om een project te winnen en de verdere ontwikkeling en productie uit te voeren. Voor het opzetten van een dergelijk geautomatiseerd programma in Excel heeft de stagiair eerst onderzoek verricht naar de indeling en werking van een HWKK zoals deze door HoSt gemaakt wordt en hiervan een Rankine-cyclusanalyse van gemaakt (hoofdstuk 5). In overleg met de ingenieurs en directeur van HoSt is er een eerste opzet bedacht aan de hand van een begrotingsprogramma dat gebruikt wordt voor vergistingsinstallaties. HWKK’s zijn, net als vergistingsinstallaties, op te delen in modules zoals blokken in een blokkendoos. Iedere module bevat een vast hoofdonderdeel van de installatie met diens losse subonderdelen zoals frames, bekabeling, buizensystemen, regelkasten, kleppen, pompen en ventilatoren. Deze modules worden stuk voor stuk behandeld in hoofdstuk 7. Iedere module kan weggelaten of meegenomen worden in de begroting waarbij de integriteit van de begroting altijd gewaarborgd blijft. Zo kan er ingespeeld worden op projecten waar al onderdelen op locatie staan en waar bijgebouwd wordt. Deze indeling is gebruikt voor het HWKK-begrotingsprogramma, waarbij er door de stagiair extra aandacht is besteed aan de dynamische eigenschappen van Excel. Door de Excel-code voornamelijk af te laten hangen van tabelverwijzingen kunnen er later nog nieuwe onderdelen probleemloos toegevoegd worden. Naast de analyse van de HWKK is er verder verdieping gezocht in het ontwerp van een meertraps Zoelly-turbine. Dit is een turbine die bestaat uit meerdere De Laval-turbines op één as. Een De Laval-turbine is een turbine met één straalbuisgroep en één loopwiel. In de straalbuisgroep expandeert de stoom, waarbij het drukverschil omgezet wordt in kinetische energie. In de loopschoepen wordt deze kinetische energie isobarisch omgezet in arbeid. Door middel van een aantal randvoorwaarden en de vectordriehoeken van de in- en uitgaande stoomsnelheden kan uiteindelijk het aantal trappen, het vermogen, de isentropische efficiëntie en de diameter van de turbine berekend worden. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om nieuwe turbineprijzen te schalen en offertes van turbineleveranciers te beoordelen. De analyse en berekening van een Zoelly-turbine is weergegeven in hoofdstuk 8. Aan het eind van de stage is een ruwe vorm van het begrotingsprogramma opgeleverd waarop verder gebouwd kan worden en waar extra invulling aan gegeven kan worden. Uiteindelijk zal dit de nieuwe tool van de HWKK verkoopafdeling worden waarmee ze nieuwe begrotingen zullen maken. De begroting van nieuwe HWKK’s zal steeds nauwkeuriger zijn en zal HoSt helpen verder te groeien in de biomassa-industrie.
Item Type:Internship Report (Master)
Clients:
HoSt Bio Energy Installations, the Netherlands
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:52 mechanical engineering
Programme:Mechanical Engineering MSc (60439)
Keywords:Warmtekrachtkoppeling, houtgestookt, Excel, Rankine cyclus, stoom, stoomcyclus, ketel, vuurhaard, Zoelly-turbine, de Laval-turbine, begrotingsprogramma
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70257
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page