University of Twente Student Theses

Login

De invloed van treatment expectancy, psychologische distress en responsen van de omgeving op de behandeluitkomst van Acceptance and Commitment Therapie bij chronische pijnpatiënten.

Janssen, J.S.M. (2016) De invloed van treatment expectancy, psychologische distress en responsen van de omgeving op de behandeluitkomst van Acceptance and Commitment Therapie bij chronische pijnpatiënten.

[img] PDF
844kB
Abstract:Chronische pijn is een veelvoorkomend probleem dat aanzienlijke persoonlijke en maatschappelijke kosten met zich meebrengt en moeilijk te behandelen is. Om de effectiviteit van pijnbehandelingen te verbeteren is meer kennis nodig over de predictoren van de behandeluitkomsten. In dit onderzoek is de invloed van treatment expectancy, psychologische distress en de gepercipieerde responsen van de omgeving op effectiviteit van een Acceptance and Commitment gebaseerde behandeling voor chronische pijnpatiënten onderzocht. Data van 106 chronische pijnpatiënten is met een mediatieanalyse geanalyseerd. Een hogere treatment expectancy voorspelde een toename van psychologische flexibiliteit, wat op zijn beurt indirect een afname van pijninterferentie voorspelde. Meer gepercipieerde straffende responsen van de omgeving voorspelden een hogere psychologische distress, wat een indirect negatief effect had op de afname van pijninterferentie. Hogere psychologische distress voorspelde minder afname van pijninterferentie tijdens de behandeling. Er is geen invloed van bezorgde en afleidende responsen op de afname van pijninterferentie gevonden. Patiënten met een lage treatment expectancy, hoge psychologische distress of veel gepercipieerde straffende responsen hebben mogelijk baat bij extra ondersteuning. In vervolgonderzoek zou gekeken kunnen worden naar de effectiviteit van verschillende interventies om de psychologische distress te verlagen en de treatment expectancy te verhogen, om de effectiviteit van de chronische pijnbehandeling te verhogen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/70341
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page