University of Twente Student Theses

Login

De overstap van Excel naar Exact

Ensink, E.S. (2016) De overstap van Excel naar Exact.

[img] PDF
2MB
Abstract:TCAC werkt sinds 2006 met het programma Exact Globe Next, waarin standaard een MRP module zit. TCAC maakt geen gebruik van deze module, maar werkt met Excel voor de materialenplanning. Doordat hun grootste klant Airbus een geïntegreerd ERP systeem eist en TCAC wenst dat zij niet langer afhankelijk zijn van 1 à 2 personen voor de materialenplanning wordt het niet gebruiken van de MRP module in Exact een probleem. De hoofdonderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: Hoe kan TCAC het beste overstappen van de materialenplanning in Excel naar de MRP module in Exact? Om antwoord te geven op deze hoofdvraag is de literatuur geraadpleegd en is de huidige inrichting van de materialenplanning geanalyseerd. Vervolgens zijn de wensen en eisen van de stakeholders in kaart gebracht om uiteindelijk de doelstelling van dit onderzoek te halen, namelijk: Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een blauwdruk van de overstap van de materialenplanning in Excel naar de MRP module in Exact. Met een blauwdruk wordt in deze context een implementatieplan bedoeld en een ontwerp van de inrichting van de MRP module in Exact. Deze blauwdruk is ontworpen voor de 1-op-1 MRP van Exact, die één niveau diep gaat in de materialenplanning. Om de 1-op-1 MRP werkend te krijgen moeten er stamgegevens voor alle artikelen worden ingevoerd. Deze stamgegevens bestaan uit een nieuw assortiment met artikelgroepen, het aangeven van voorraadgestuurde en ordergestuurde producten en het invoeren van de minimale en maximale voorraden, bestelgroottes, levertijden en doorlooptijden van de producten. Daarnaast kan TCAC het beste templates met bepaalde selectiecriteria op slaan per artikelgroep om een overzicht snel op te kunnen roepen. Omdat de MRP module niet met raamcontracten werkt voor de forecast moeten het hoofdproductieplan (HPP) en de hoofdinkoopplanning (HIP) in gebruik worden genomen door TCAC, zodat de prognoses van zowel inkoop als verkoop in het overzicht staan. Voor de implementatie van de MRP module zijn de twee kritische succesfactoren: support van het topmanagement van TCAC en het aanwezig zijn van technische expertise voor trainingen aan de hand van een consultant van Exact. Vóór de daadwerkelijke overstap wordt het TCAC aangeraden om te starten met de pilot die tijdens het onderzoek is geïmplementeerd om medewerkers bekend te maken met de 1-op-1 MRP, waarmee TCAC kan schaduwdraaien met Excel. Tot slot moeten de rechten van gebruikers geregeld worden door de systemadministrators van TCAC. Tijdens de implementatie moet de gehele administratie opgeschoond worden. Dit betekent een grote inhaalslag wat betreft de productieorders. Na het opschonen geldt voor de afdeling P&L dat zij de productieorders direct vanuit een nieuwe verkooporder moeten inplannen met een realistische beginweek. De communicatie gedurende de implementatie verloopt via de projectmanager. Na de implementatie geeft de 1-op-1 MRP een output bij ‘bestellingen genereren’ voor de inkoopproducten en bij ‘productieadviezen’ voor de maakproducten van TCAC. Een extra taak na de implementatie is het invoeren van het HPP. Taken die wegvallen zijn het bijhouden van het Excelbestand, het handmatig opstellen van de voorraadbehoefte naar halffabricaat C vanuit de vraag naar de eindproducten van glas en koolstof en het invoeren van het aantal te bestellen/produceren. Taken die veranderen zijn het direct invoeren van productieorders vanuit de verkooporders, het kiezen van het juiste assortiment bij het aanmaken van een nieuw artikel en het aanmaken van productieorders voor de productiestappen 1,2 en 3. De implementatie van de 1-op-1 MRP kost eerst een behoorlijke inhaalslag, maar bespaart 3 uiteindelijk tijd wat betreft de materialenplanning en reduceert risico’s. Wanneer TCAC in september 2016 van start gaat met de implementatie van de MRP module zal het bedrijf voor de einddatum die Airbus eist de implementatie kunnen afronden. Aan de hand van de resultaten uit dit verslag kan de overstap van Excel naar Exact als succesvol gezien worden met een daadwerkelijke verbetering. Het wordt aanbevolen aan TCAC om als vervolg op dit onderzoek te kijken naar het zogenoemde ‘scheduling’ voor het toewijzen van machines, het plannen van human resources, het plannen van productieprocessen en het inkopen van materialen. Als de 1-op-1 MRP goed werkt, kan onderzocht worden of de MRP generator gebruikt kan worden binnen TCAC. Tot slot wordt een vervolgonderzoek naar de EOQ formule aanbevolen voor het optimaal bepalen van bestelgroottes en naar de minimale en maximale voorraden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:51 materials science, 54 computer science, 85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70349
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page