University of Twente Student Theses

Login

Risico gestuurd beheer gemeentelijke wegen : totstandkoming van een prioriteringsmodel voor het risico gestuurd beheren van gemeentelijke wegen

Wee, P.J.A. van (2016) Risico gestuurd beheer gemeentelijke wegen : totstandkoming van een prioriteringsmodel voor het risico gestuurd beheren van gemeentelijke wegen.

[img] PDF
3MB
Abstract:De noodzaak voor meer risico gestuurd asset management voor infrastructuur systemen is stijgende. Steeds meer organisaties zijn geïnteresseerd in asset management, aangezien de druk op infrastructuur systemen steeds groter wordt. Deze druk bestaat uit een gelimiteerd budget, stijgende prestatie eisen, lagere publieke acceptatiegraad en hogere wettelijke eisen. Dit is dan ook de aanleiding voor het onderzoek. Het doel van het onderzoek is om een transparant en risico gestuurd prioriteringsmodel te vinden die geschikt is om de noodzaak voor onderhoud van gemeentelijke wegen te kunnen prioriteren. Daarom luidt de hoofdvraag van het onderzoek: “Welk transparant en risico gestuurd prioriteringsmodel kan gebruikt worden om gemeentelijke wegen te prioriteren op de noodzaak voor onderhoud?”. De eerste deelvraag was het huidige proces van wegbeheer en het prioriteren van de noodzaak voor onderhoud te onderzoeken. Dit prioriteringsproces kan verbeterd worden, aangezien er veel handmatig gebeurt en dit geautomatiseerd kan worden. Soms gebeurt het al deels automatisch, maar dan gebeurt het onvoldoende risico gestuurd. Veelal gebeurt het afwegen van de risico’s tijdens de maatregeltoets. Hier wordt door de wegbeheerder handmatig gekeken welke wegen de hoogste prioriteit hebben. Het prioriteren is gebeurt op basis van risico’s. De criteria waar de risico’s voor bepaald zijn, zijn beleidsthema’s. Zoals het woord al zegt geven beleidsthema’s aan welke thema’s de gemeente belangrijk vindt. Er zijn veel mogelijke beleidsthema’s, maar vanwege beperkte data is er gekozen voor de beleidsthema’s: veiligheid, aanzien, comfort en duurzaamheid. Dit zijn ieder thema’s die voor de gemeente van belang zijn en deze thema’s kunnen aangetast worden door schade aan de wegen. De factoren die gebruikt zijn om de uiteindelijke prioriteit te bepalen zijn schadetype, schadeklasse, wegtype en verhardingstype. Deze factoren zijn gekozen, omdat hier voldoende gegevens van beschikbaar zijn en invloed hebben op het beleid van de gemeenten. Deze factoren worden gebruikt om de noodzaak voor onderhoud per beleidsthema te bepalen. Vervolgens is er een prioriteringsmethode gekozen om te gebruiken voor het prioriteringsmodel. De gewogen som methode is gekozen, aangezien dit een snelle en makkelijke manier is om te prioriteren. Dit is voor de gemeenten de ambitie, aangezien gemeenten graag snel de risico’s van de wegvakonderdelen inzichtelijk willen krijgen op object- en beleidsniveau. Bij de gewogen som methode is aan elk beleidsthema een gewicht gekoppeld. Deze gewichten zijn vermenigvuldigd met de rekenscore per beleidsthema. Het resultaat is dus een gewogen risicoscore. Aan elke factor is een rekenwaarde gekoppeld om zo de uiteindelijke prioriteit te berekenen. De uiteindelijke prioriteit wordt berekend door het risico te vermenigvuldigen met de prioriteitstellingen van de gemeenten. Het risico is gebaseerd op de factoren schadetype, wegtype en schadeklasse. De rekenwaarden voor schadetype in combinatie met wegtype is bepaald door het CROW en de rekenwaarden van de schadeklasse in overleg met gemeente Zwolle en materiedeskundigen. De rekenwaarde van de prioriteitstellingen is afhankelijk van het beleid van de gemeenten en zal dus ook verschillen per gemeente. Voor het prioriteringsmodel zijn de rekenwaarden van de gemeente Zwolle gebruikt. Uit het beleid van de gemeente komt bijvoorbeeld naar voren dat de impact van vermindering van het comfort erger is op een hoofdweg dan op een licht belaste weg, met als hoofdoorzaak de intensiteit van de wegen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70413
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page