University of Twente Student Theses

Login

Maatschappijleer: bereiken we leerlingen met ASS?

Gerritsen, Anja (2015) Maatschappijleer: bereiken we leerlingen met ASS?

[img] PDF
323kB
Abstract:Maatschappijleer is een vak, dat door zijn specifieke kenmerken voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) vaak als moeilijk wordt ervaren. Zij zijn minder goed in staat betekenis te geven aan begrippen, die in lesmethodes en door docenten worden gehanteerd. Ook het ontbreken van rechtlijnigheid en absolute waarheidsvinding (“niet elk maatschappelijk probleem kan worden opgelost”) werpt bij deze leerlingen drempels op. In dit kwalitatief onderzoek, uitgevoerd op het Etty Hillesum Lyceum in Deventer, wordt de centrale vraag, namelijk op welke wijze we het vak maatschappijleer beter bereikbaar maken voor deze leerlingen, beantwoord. Daarbij wordt ingegaan op de belemmeringen, die de leerlingen ervaren, en de suggesties, die zij doen ter verbetering, waarbij ze zich ook laten leiden door ervaringen met andere vakken. Het onderzoek levert concrete aanbevelingen voor lesaanpassingen op. De aanbeveling ten aanzien van vervolgonderzoek betreft de vraag, of het raadzaam is leerlingen met ASS het vak maatschappijwetenschappen als examenvak te laten kiezen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70452
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page