University of Twente Student Theses

Login

Evaluatie van het evacuatieplan van VGGM bij hoogwater

Rotteveel, M.R. (2016) Evaluatie van het evacuatieplan van VGGM bij hoogwater.

[img] PDF
2MB
Abstract:Door middel van dit onderzoek wordt getracht het evacuatieplan van de ‘Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden’ (VGGM) in het kader van een dreigende overstroming naar een hoger niveau te brengen. Nieuwe technieken, die door ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar tot stand zijn gekomen, kunnen een bijdrage leveren aan het plan mits deze op de juiste wijze toegevoegd worden. Om dit te bereiken is een antwoord gezocht op de volgende vraag: “Zijn de strategieën ten aanzien van verkeersafhandeling die VGGM in het kader van een dreigende overstroming hanteert accuraat en welke verbeteringen zijn aanwezig?” Om antwoord te verkrijgen op deze vraag zijn de toegepaste strategieën en inzichten vanuit het rampenbestrijdingsplan van VGGM en de plannen van de andere veiligheidsregio’s vergeleken. Ook is er een lijst met bestaande applicaties en tools opgesteld, waarin voor de meeste applicaties een internetverbinding of een smartphone met internetverbinding en/of een gps-verbinding noodzakelijk is. Daarnaast zijn de visies van verschillende experts in kaart gebracht. Met behulp van de lijst met aanwezige applicaties en de opinies van de experts zijn er aanbevelingen gedaan voor het gebruik van nieuwe technologieën en strategieën. Met de verkregen informatie en inzichten vanuit de literatuurstudie in dit onderzoek is er een methode ontwikkeld voor het faseren van een evacuatie bij een dreigende overstroming aan de hand van overstromingsscenario’s. In dit onderzoek is gesteld dat het plan van VGGM een toepasbaar werkkader biedt, waarbij de evacuatiewegen en de opvanglocaties overzichtelijker in kaart kunnen worden gebracht. Geadviseerd wordt om de volgende applicaties en strategieën mee te nemen voor de uitvoering van het plan: het monitoren van social media berichten en in te spelen op de geplaatste berichten, het ontwikkelen van een applicatie waarin een navigatiesysteem aan de hand van postcodes de evacuatieroute genereerd en het gebruiken van een alarmeringssysteem die berichten verspreidt via mobiele telefoons. Daarnaast wordt aangeraden om in de evacuatieplanning rekening te houden met de effecten van het voorspelde overstromingsscenario. In dit onderzoek is een methode ontwikkeld om aan de hand van een doorbraakscenario een fasering van evacuatiegebieden vast te stellen. In het opstellen van deze methode is er rekening mee gehouden om evacués niet naar het gevaar toe te sturen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70539
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page