University of Twente Student Theses

Login

Kwantitatieve risicoanalyse voor de vastgoedontwikkeling

Klinkers, L.R. (2015) Kwantitatieve risicoanalyse voor de vastgoedontwikkeling.

[img] PDF
1MB
Abstract:De financiële dienstverlening bij SBM is onderverdeeld in drie diensten, namelijk financieel inzicht, financieringsadvies en risicomanagement. Voor het verschaffen van financieel inzicht is bij SBM voldoende kennis en kunde aanwezig, echter risicomanagement en financieringsadvies dienen nog verder ontwikkeld te worden. De cashflows van vastgoedprojecten worden momenteel vroegtijdig geprognotiseerd, zonder dat hier een mate van onzekerheid in wordt beschouwd. De praktijk komt dan ook niet altijd exact overeen met de prognose. Het doel van het onderzoek is dan ook om een gekwantificeerd risicoanalyse model voor SBM te ontwikkelen om de risico’s te kunnen kwantificeren op projectniveau. Hiermee kan inzicht gegeven worden in de gevolgen van deze varianties binnen de verwachte cashflows van een vastgoedbusinesscase. Bij het model voor risicoanalyse is gekozen voor een stochastisch model. Bij een stochastisch model kun je gebruik maken van de driehoeksverdeling als kansverdeling, wanneer er weinig statistische data beschikbaar zijn, en uitgaan van volledige (on)afhankelijkheid van variabelen. Op deze manier is het mogelijk om een stochastisch model voor SBM te definiëren en daarmee tot de meest waardevolle output te komen. De input van het model is onderverdeeld in drie categorieën: investeringskosten, exploitatiekosten en huuropbrengsten. Bij de indeling van de investeringskosten en exploitatiekosten wordt gebruikt gemaakt van de Nederlandse Norm (NEN) 2699. Enkel voor de huurindexering en inflatie wordt de normaalverdeling gebruikt, omdat daar data voor beschikbaar zijn. De rest van de variabelen is gedefinieerd door een driehoeksverdeling. Het doel van de output is om de gebruiker kennis over en inzicht in de financiële risico’s binnen het vastgoedproject te geven. Naast het totale projectrisico tijdens de investeringB en exploitatiefase worden de risico’s ook verder gespecificeerd. Voor de grootse risico’s kunnen vervolgens maatregelen ontworpen worden. De uitkomst van het ontwerponderzoek is een model voor risicoanalyse dat SBM in staat stelt de risico’s te kwantificeren en daarmee de financiële dienstverlening op het gebied van risicomanagement verder te ontwikkelen. Opdrachtgevers kunnen beter op de hoogte worden gesteld van de risico’s die zij lopen en daarnaast kunnen de delen van het project in beeld worden gebracht waar de grootste risico’s zitten om uiteindelijk beheersmaatregelen te ontwikkelen voor deze risico’s. De risicoanalyse is een eerste stap naar een verdere ontwikkeling van het advies op financieringsgebied. Financiers zijn immers geïnteresseerd in het risico dat ze lopen bij de financiering van een project. Als aanbeveling voor SBM om de risicoanalyse compleet te maken moeten, naast de normale onzekerheden, de bijzondere gebeurtenissen van een project onderzocht worden. Met deze complete risicoanalyse kunnen vervolgens beheersmaatregelen ontworpen worden. Door deze te monitoren en te evalueren, is de risicomanagement cyclus compleet. Deze vervolgstappen kan SBM ondernemen om de risicomanagement dienstverlening compleet te maken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:83 economics
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70555
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page