University of Twente Student Theses

Login

Toepasbaarheid van risico gestuurd assetmanagement in het beheer van kunstwerken voor de Gemeente Enschede

Bruningmeyer, M.S. (2016) Toepasbaarheid van risico gestuurd assetmanagement in het beheer van kunstwerken voor de Gemeente Enschede.

[img] PDF
1MB
Abstract:Deze scriptie naar de toepasbaarheid van risico gestuurd asset management van kunstwerken beantwoordt de vraag of risico gestuurd beheer toepasbaar is op kunstwerken. Dit onderwerp is geformuleerd op verzoek van gemeente Enschede. De gemeente heeft reeds een methode opgesteld om hun riolering risico gestuurd te beheren en wilde (laten) analyseren of eenzelfde methode opgesteld kan worden voor het beheer van kunstwerken. Dit onderzoek is uitgevoerd door een methode op te stellen voor risico gestuurd beheer van zowel duikers als fietsbruggen. Hierbij is, vanwege zeer verschillende faalmechanismen per onderdeel van een brug, gebruikt gemaakt van decompositie bij het opstellen van de beheermethode van fietsbruggen. Uiteindelijk is een methode opgesteld voor het risico gestuurd beheer van duikers en voor het brugdek van houten liggerbruggen. Randvoorwaarde bij het opstellen van deze twee methodes was dat deze op een gelijke manier als de methode van risico gestuurd rioleringsbeheer moeten functioneren. Als basis hiervoor is in dit onderzoek de methode van risico gestuurd rioleringsbeheer geanalyseerd hoe deze opgesteld is en hoe deze functioneert. Vervolgens zijn dezelfde stappen doorlopen om methodes voor het beheer van duikers en brugdekken van fietsbruggen op te stellen. Deze stappen zijn: 1. Opstellen van een toetsingskader voor de categorisatie van de ernst van het effect van een incident; 2. Analyseren van faalmechanismen per soort kunstwerk en het bepalen van een maatgevend faalmechanisme; 3. Op basis van het toetsingskader invullen van matrices die aangeven wanneer een incident aan een bepaalde mate van ernst voldoet; 4. Bepalen van de frequentie van het gekozen faalmechanisme per soort kunstwerk. In beide opgestelde methodes wordt de ernst van het effect van falen beoordeeld op de aantasting op vier kernwaarden: veiligheid & gezondheid, bereikbaarheid, schadekosten en imago. De beheermethode van duikers is afgestemd op het faalmechanisme ‘instorten van duikers’. Hiervoor is frequentie bepaald van 0.3 maal per jaar, of in kwalitatieve beschrijving: vaker dan een keer per tien jaar, minder vaak dan 1 keer per jaar. Deze vaste kans betekent dat duikers een risico hebben tussen ‘zeer laag’ en ‘extreem hoog’. De beheermethode van brugdekken van fietsbruggen is afgestemd op het faalmechanisme ‘falen van brugdekken’. Hiervoor is frequentie bepaald van 3 maal per jaar, of in kwalitatieve beschrijving: vaker dan een keer per jaar, minder vaak dan 1 keer per maand. Deze vaste kans betekent dat brugdekken van fietsbruggen een risico hebben tussen ‘laag’ en ‘extreem hoog’. Hoewel risico gestuurd beheer nog niet optimaal toegepast kan worden als gevolg van missende informatie en documentatie wordt toepassing op kunstwerken wel aangeraden. De methode dient als model en niet als doel. De uitkomst van dit middel is niet leidend voor beheer, de interpretatie van dit model door verantwoordelijken wel. Gebruik van dit model maakt onderhoudstoestanden van verschillende kunstwerken met elkaar vergelijkbaar op een overzichtelijke manier. Dit maakt prioritering van vereist onderhoud mogelijk. Toepassing van risico gestuurd beheer op kunstwerken wordt als mogelijk beschouwd. Bij toepassing hiervan moet er wel rekening mee gehouden worden dat elk kunstwerk een andere aanpak behoeft. Zo verschillen bijvoorbeeld kernwaarden per kunstwerk, maar ook het eventueel moeten toepassen van decompositie. Randvoorwaarde voor de toepassing van risico gestuurd beheer is dat documentatie en informatie in voldoende mate aanwezig is om kansen op -, maar ook effecten van falen te voorspellen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70577
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page