University of Twente Student Theses

Login

Probleem- en stakeholderanalyse voor het fileprobleem op de A35 ter hoogte van wegvak Delden - Hengelo-Zuid v.v

Janssen, J.C. (2016) Probleem- en stakeholderanalyse voor het fileprobleem op de A35 ter hoogte van wegvak Delden - Hengelo-Zuid v.v.

[img] PDF
4MB
Abstract:Tijdens werkdagen wordt er veel hinder ondervonden door files die ontstaan op de A35 gedurende de ochtend- en avondspits. Deze files kunnen in sommige gevallen zelfs terugslaan tot aan knooppunt Azelo en zodoende veel schade in voertuigverliesuren aanrichten. Aangezien er vermoedelijk een aanzienlijk deel van dit verkeer bestemmingsverkeer van en naar het bedrijvenpark Twentekanaal betreft, is er een onderzoekvoorstel opgesteld om samen met de bedrijven op het bedrijvenpark naar oplossingen toe te werken. Om uiteindelijk tot een goed maatregelenpakket te komen is het allereerst nodig om het fileprobleem verder te kwantificeren. Aan de hand van data uit de detectielussen op de autosnelweg en VRI’s bij de aansluitingen Hengelo-Zuid en Delden is er een goed beeld gegeven van de verkeersintensiteiten en capaciteit van de desbetreffende wegvakken. Vervolgens is er geanalyseerd in welke mate de intensiteiten op de autosnelweg boven de capaciteitswaarden uit stijgen. Om tot een goede oplossing te komen is er gekeken naar de hoeveelheid voertuigen die weggehaald moeten worden van de autosnelweg om de kans op structurele files zo veel mogelijk te reduceren (effectanalyse). Daarnaast is er ook een blik geworpen op toekomstige ontwikkelingen in en rondom het studiegebied. Ten slotte is de haalbaarheid van de effectanalyse onderzocht aan de hand van een stakeholderanalyse. Deze analyse is uitgevoerd bij meerdere bedrijven en vertegenwoordigers van bedrijven op het bedrijvenpark. Uit dit onderzoek is gebleken dat de filevorming in de ochtendspits ontstaat door het invoegend verkeer bij toerit Delden in combinatie met een hoge verkeersintensiteit op de hoofdrijbaan. Voor de avondspits ontstaat de file door de grote hoeveelheid invoegend verkeer bij de toerit Hengelo-Zuid. Aangezien de file slechts een kort tijdsinterval beslaat is er voor de oplossingsrichting gekozen die zich focust op organisatorische maatregelen, welke ook bekend staan onder de term Travel Demand Management. Blijkens de effectanalyse moeten er een significant aantal voertuigen worden weggehaald tijdens de spitsperiode om de structurele files op te lossen. Uit de stakeholderanalyse kan geconcludeerd worden dat het fileprobleem niet op te lossen is door spitsverruiming te implementeren. Slechts een reductie van de verkeersintensiteiten is in dit geval mogelijk. Uit dit onderzoek blijkt dus dat spitsverruiming onder de werknemers van het bedrijvenpark onvoldoende effect zal hebben om de files op te lossen. Mocht de ambitie er zijn om de files wel structureel op te lossen, zal er gekeken moeten worden naar overige maatregelen. Er wordt in dat geval wel aangeraden om verder onderzoek te doen naar de rol die de Loofrietbrug speelt bij de filevorming en de eventuele latente vraag.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70579
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page