University of Twente Student Theses

Login

Future Concepts in de Praktijk. Efficiente en effectieve klant specifieke acquisitie

Wolfert, J.J.P. (2016) Future Concepts in de Praktijk. Efficiente en effectieve klant specifieke acquisitie.

[img] PDF
18MB
[img] PDF
47MB
Abstract:Stevens idé Partners (kort: idé partners) is een industrieel ontwerpbureau gevestigd in Enschede. Idé partners ontwikkelt future concepts, wat vaak een render of tekening is, om een toekomstbeeld te genereren van de machinebouw. Aangezien klanten het vaak lastig vinden om vormgeving op hun eigen machine te projecteren, worden future concepts ook gebruikt als klant specifieke acquisitie. Door klant specifieke future concepts te maken en te pitchen, hoopt idé partners klanten te overtuigen om een ontwerptraject te doorlopen. Het ontwerpen van future concepts valt onder acquisitie en wordt dus vrijblijvend gedaan. Pas als er daadwerkelijk een opdracht wordt binnengehaald, kan idé partners omzet maken. Het is dus van belang dat het ontwerpen van de future concepts op een efficiënte en effectieve wijze gebeurt. Oftewel: dat in een zo kort mogelijk tijdsbestek datgene wordt gemaakt, waardoor de klant overtuigd wordt. In een eerdere Bachelor eindopdracht is al een model ontwikkeld waarmee future concepts worden ontworpen. De opdracht, die voor u ligt, is begonnen met het beschrijven van de geschiedenis van dit model en de situatie, die hierbij hoort. Het model schrijft een aantal fases voor, waarbij de voorbereidende activiteiten erg veel nadruk krijgen. Na een casestudy en uit een interview met de desbetreffende klant blijkt dat de onderbouwing van een future concept minder relevant is dan aanvankelijk gedacht. Bij een future concept gaat het met name om het tonen van de creativiteit en vaardigheden van idé partners. Tevens is, door het steeds verbeteren en optimaliseren van het model, de inhoud van de fases erg groot geworden. Het traject kost veel tijd om te doorlopen terwijl dit juist zo snel mogelijk moet. Kortom, de inhoud, tijdsduur en het doel van het model liggen niet meer op één lijn. Aan de hand van criteria is een compleet nieuw model opgezet. De strategie van dit model bestaat uit het projecteren van een inspirerende afbeelding op het product van de klant. De inspirerende afbeeldingen zijn representatief voor de kenmerken, die volgen uit de unique selling points van de klant, de trends in de markt en/of typische elementen van het desbetreffende product. Voor het nieuwe traject werd uitgegaan van een tijdsduur van ongeveer 25% van de tijd, die het originele traject in beslag nam. Om de tijdsreductie te realiseren, worden een aantal aspecten buiten beschouwing gelaten met als gevolg dat de onderbouwing minder uitgebreid is. Dit was mogelijk, aangezien zowel idé partners als de klant uit de eerste casestudy aangaven dat een future concept minder onderbouwd hoeft te zijn. Of deze manier van werken ook daadwerkelijk volstaat, is getest aan de hand van casestudies. Parrallel hieraan wordt het model geoptimaliseerd, zodat de informatie compleet is. Het model moet voor iedere werknemer van idé partners te begrijpen en te gebruiken zijn. In de visualisatie, die hiervoor nodig is, werd rekening gehouden met verschillende manieren van gebruik door visuele lagen op te zetten binnen het model. Daarnaast werd de implementatie van het model bestudeerd en beschreven. Het model is geïmplementeerd en wordt gebruikt waar het voor bedoeld is: acquisitie. Verschillende werknemers hebben het model getest en ook bij hen lijkt het model effectief te zijn. Een aantal randvoorwaarden zijn genoemd, waaronder een voldoende schets- en ontwerpkwaliteit van de werknemers. Als aan deze randvoorwaarden voldaan kan worden, is het mogelijk om met behulp van het model een tijdsreductie van 61% tot 75% te realiseren, terwijl de overtuigende kracht van de pitch nauwelijks of helemaal niet daalt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70607
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page