University of Twente Student Theses

Login

Waterveiligheid Kampereilanden

Stenveld, L.G.W. (2016) Waterveiligheid Kampereilanden.

[img] PDF
2MB
Abstract:In de IJssel-Vecht delta ligt de Kampereilanden, nabij de stad Kampen. De Kampereilanden is een gebied welke is ingesloten door verschillende wateren. De Kampereilanden ligt in buitendijks gebied, dit betekend dat het gebied beschermd wordt door regionale dijken. Regionale dijken hebben een lagere veiligheidsnorm dan primaire waterkeringen. Hierdoor is het gebied kwetsbaarder voor overstromingen dan binnendijks gelegen gebieden. Na de hoogwaterstand in 2012 is het gebiedsoverleg gestart, hierbij is door de overheid en partners met alle betrokken partijen gesproken. In samenspraak met deze partijen zijn er verschillende projecten in het gebied gestart. Een van deze projecten is het vergroten van het bewustzijn van het overstromingsrisico en voorlichting over waterbestendig bouwen. Een onderdeel van dit project is de website waterbewust bouwen. Het waterschap is gevraagd om een stuk op deze website te schrijven over de waterveiligheid. De content voor de webpagina waterveiligheid, zal een resultaat zijn van dit onderzoek De centrale vraag welke wordt beantwoord in dit onderzoek is: Wat zijn de specificaties voor het online beschikbaar stellen van overstromingsvisualisaties en informatie over de waterveiligheid op de website waterbewust bouwen van de Kampereilanden. De overstromingsvisualisaties zullen betrekking hebben op een dijkdoorbraak vanuit het watersysteem Zwarte Meer, dit is het watersysteem ten oosten van de N50. De hoogwaterstand op het Zwarte Meer wordt veroorzaakt door een noord tot westelijke storm op het IJsselmeer. Hierdoor zal de Ramspolkering sluiten, om te voorkomen dat de waterstand op het Zwarte Meer toe neemt als gevolg van het opstuwende IJsselmeer water. Sluiting van de Ramspolkering heeft tot gevolg dat het Zwarte Meer langzaam vol met water vanuit rivier de Vecht. Hierdoor zal de waterstand op het Zwarte Meer toenemen, wanneer het water hoger dan de dijken komt, kan een dijk doorbreken met de overstromingsfilmpjes tot gevolg. In de overstromingsvisualisaties valt op dat de kleine polders, namelijk Willem Meyer en Stikken polder, de Zwarte Meerpolder en Mandjeswaard snel onder water lopen. Dit valt te verklaren doordat deze polders worden ingesloten door de oude robuuste Zuiderzeedijk. Hierdoor treed het zogenoemde ‘badkuip’ effect op. Doordat het water zich niet horizontaal kan verspreiden, verspreid het verticaal. Dit effect leidt tot een snelle stijging van het waterpeil in de polder. De bewoners van de Zuiderzeepolder zijn het meest kwetsbaar bij een dijkdoorbraak. De polder ligt rond de -0,40m N.A.P, dit betekent dat er tijdens een dijkdoorbraak veel water de polder in stroomt. Daarnaast liggen deze erven op maaiveld niveau. Dit betekend dat alle erven tijdens een overstroming onder water komen te staan. De content van deze website dient zo te worden geschreven dat bewoners de overstromingsfilmpjes begrijpen. En hierdoor hun eigen waterveiligheid kunnen inschatten. Daarom worden er enkele bewoners geïnterviewd, de output van deze interviews zal worden verwerkt tot content voor de webpagina informatie waterveiligheid. Wat opviel bij de interviews dat de bewoners zich erg bewust waren van hun eigen waterveiligheid. Echter waren de bewoners zich alleen bewust van een mogelijke dijkdoorbraak vanuit het Zwarte Meer. Met behulp van de bewoners is een kwetsbaarheid schaal opgesteld. Hierdoor kunnen bewoners de gevolgen van een overstroming inschatten op eigen erf niveau.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70652
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page