De kosten van verpakkingsproblematiek

Andringa, R.J. (2016) De kosten van verpakkingsproblematiek.

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
PDF
2MB
Abstract:Aanleiding en onderzoeksvraag Dit rapport beschrijft een onderzoek dat bij Johma Salades B.V. is uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de kosten van de verpakkingsproblematiek binnen Johma in kaart gebracht. Bij Johma komen vaak storingen op de afvul- en inpaklijnen voor die veroorzaakt worden door slechte kwaliteit verpakkingsmaterialen. Hoe groot dit probleem is, is niet bekend en daarover ontstaat nog wel eens discussie tussen de verschillende afdelingen. Naar aanleiding van het bovenstaande probleem is de volgende onderzoeksvraag opgesteld. Met welke verpakkingsproblemen op de afvul- en inpaklijnen heeft Johma te maken, hoe vaak komen deze voor en wat zijn de kosten van deze verpakkingsproblematiek op jaarbasis? Methode van aanpak PAF Model Om de kosten van verpakkingsproblematiek in kaart te brengen is gebruik gemaakt van het PAF model: Prevention, Appraisal en Failure. Uit dit model zijn de Internal Failure Costs van toepassing op de verpakkingsproblematiek van Johma. Met een flowchart is in kaart gebracht hoe een verpakkingsprobleem wordt afgehandeld. Samen met de parameters van de Internal Failure Costs zijn de activiteiten die te maken hebben met de verpakkingsproblematiek geïdentificeerd. Dit zijn de volgende.  Verspilling van machine- en arbeidsuren door kwaliteitsstoringen  Afval- en verspillingskosten van slechte kwaliteit verpakkingsmaterialen  Probleemoplossingen door Technische Dienst m.b.t. verpakkingsproblematiek  Activiteiten Kwaliteit m.b.t. verpakkingsproblematiek  Activiteiten Verpakkingstechnoloog m.b.t. verpakkingsproblematiek  Klachtenafhandeling met leveranciers door Inkoop Analyse verpakkingsproblemen Om de verpakkingsproblemen goed te kunnen analyseren zijn de verpakkingsmaterialen opgesplitst in verschillende categorieën: bak, deksel, etiket, sealfolie (ook wel: folie) en tray (ook wel: karton). Vervolgens is gekeken welke problemen per categorie kunnen optreden door interviews af te nemen met verschillende medewerkers. Om te kijken welke problemen het vaakst voorkomen, heeft de onderzoeker een database gemaakt en gevuld met de data uit DPS, het Management Execution System waar Johma gebruik van maakt om de productieprestaties te meten. Met behulp van SQL query’s zijn vervolgens verschillende overzichten gemaakt waarmee de data uit DPS geanalyseerd is. Naast de data uit DPS is gebruik gemaakt van de data uit de klachtendatabase van de afdeling Kwaliteit. Dit zijn klachten die naar de leveranciers van verpakkingsmaterialen verstuurd worden wanneer er een kwaliteitsafwijking in een verpakkingsmateriaal wordt vastgesteld. Bepaling kosten verpakkingsproblematiek Vervolgens zijn de kosten van de verschillende activiteiten bepaald. De verspilling van machine- en arbeidsuren zijn berekend door de afschrijvingen, onderhouds- en reparatiekosten en arbeidskosten per uur per afvul-inpaklijn bij elkaar op te tellen en te vermenigvuldigen met het aantal storingsuren per lijn. Met behulp van de beschikbare documenten van de afdeling Finance zijn de afschrijvingskosten per afvul-inpaklijn bepaald. Per afvul-inpaklijn wordt door de Technische Dienst bijgehouden hoeveel aan onderhouds- en reparatiekosten gespendeerd wordt. De arbeidskosten zijn berekend aan de hand van het aantal werknemers en uitzendkrachten aan de lijn. De afval- en verspillingskosten van slechte kwaliteit verpakkingsmaterialen zijn bepaald aan de hand van een steekproef waarbij het aantal weggegooide rode deksels van de 175 gram Johmasalades geteld zijn. Er is voor dit verpakkingsmateriaal gekozen omdat er veel eindproducten geproduceerd worden met het rode deksel en tegelijkertijd worden er ook veel van weggegooid om storingen te voorkomen. De kosten van de overige verpakkingsactiviteiten zijn bepaald aan de hand inschattingen van medewerkers die met de activiteiten te maken hebben. PERT De verpakkingsstoringen worden onder zowel ‘Stilstand Kwaliteit’ als ‘Storingen’ opgeslagen. Echter worden ook andere storingen onder ‘Storingen’ opgeslagen en daarom is PERT, Program Evaluation and Review Technique, toegepast om een realistische schatting te geven van het totaal aantal verpakkingsstoringen. Resultaten Verpakkingsstoringen Na toepassing van PERT op de data uit DPS is naar voren gekomen dat de productielijnen van Johma jaarlijks 1005 uur stilstaan door toedoen van slechte kwaliteit verpakkingsmaterialen. Dit is 5,3% van alle storingen en stilstand. De meeste storingen worden veroorzaakt door karton. Klachten In een halfjaar tijd zijn er 71 klachten naar de leveranciers van verpakkingen gestuurd. Ook op basis van het aantal klachten is karton het grootste pijnpunt van de verschillende categorieën. 42 van deze klachten ging namelijk naar leveranciers van karton. Kosten van verpakkingsproblematiek In de onderstaande tabel staan nogmaals de verschillende activiteiten die met de verpakkingsproblematiek binnen Johma te maken hebben samen met de kosten van deze activiteiten. Aanbevelingen Uit de resultaten van dit onderzoek volgen de onderstaande aanbevelingen.  Data moet beter in DPS worden opgeslagen, zodat de kwaliteitsstoringen in de toekomst beter geanalyseerd kunnen worden.  Er wordt aanbevolen om een vervolgonderzoek te doen naar de kwaliteitsstoringen karton, zodat deze gereduceerd kunnen worden.  Eventueel later kan er een onderzoek naar de andere verpakkingsmaterialen gedaan worden.  Er wordt aanbevolen om een vervolgonderzoek naar het aantal weggegooide rode deksels te doen, zodat dit aantal gereduceerd kan worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:01 general works
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/70661
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page