University of Twente Student Theses

Login

Uitwerken van kansrijke tweedelaags veiligheidsmaatregelen voor een waterrobuuste inrichting van Zwolle

Massa, J. (2016) Uitwerken van kansrijke tweedelaags veiligheidsmaatregelen voor een waterrobuuste inrichting van Zwolle.

[img] PDF
4MB
Abstract:De schade na een bres in de Sallandse Weteringen bij de breslocaties Windesheim en Spoorlijn Oost kan oplopen tot 700 miljoen euro in Zwolle (Havinga & Van der Zwet, 2014). Binnen het project ‘Waterrobuust en veilig vanuit de Sallandse Weteringen’ wordt daarom gezocht naar meerlaagsveiligheidsmaatregelen die kansrijk zijn om Zwolle te beschermen tegen een overstroming vanuit de Sallandse Weteringen. Het doel van dit onderzoek is het vinden van kansrijke maatregelen in de tweede laag van de meerlaagsveiligheidsbenadering om Zwolle te beschermen tegen een overstroming vanuit de Sallandse Weteringen. Door naar een overstromingsfilmpje van een bres bij Windesheim en Spoorlijn Oost, gemaakt met behulp van een 3Di-model, te kijken zijn mogelijk kansrijke meerlaagsveiligheidsmaatregelen ontworpen. De kansrijkheid van een maatregel wordt bepaald aan de hand van vier aspecten: de effectiviteit van de maatregel, het draagvlak voor de maatregel, de meekoppelkansen met andere initiatieven en de kosten van de maatregel. Met behulp van interviews met vertegenwoordigers van de belanghebbende overheden in het dijkringgebied van de Sallandse Weteringen (gemeente Zwolle, provincie Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta) is een kwalitatieve inschatting gemaakt van de vier aspecten van kansrijkheid voor elke ontworpen maatregel. Aan de hand van deze inschatting is vervolgens een multicriteria analyse opgesteld om te bepalen welke maatregelen kansrijk zijn. Uit de multicriteria analyse blijkt dat een overstroombare kering bij de Soestwetering en het compartimenteren van Zwolle Zuid en het industrieterrein van Oosterenk kansrijke maatregelen zijn om schade in Zwolle te beperken. Ook de compartimentering van Pierik lijkt kansrijk wanneer deze maatregel mee te koppelen is met de ontwikkeling van het spoor. Voor de overstroombare kering is het van belang de juiste locatie te bepalen om het landschap zo effectief mogelijk te gebruiken voor de waterberging. Het compartimenteren van Zwolle Zuid lijkt te realiseren te zijn met kleine compartimenteringsdijken die goed mee te koppelen zijn met beheer en onderhoud. De compartimentering van het industrieterrein Oosterenk lijkt een dure maatregel. Om deze maatregel betaalbaar te houden is het belangrijk om ontwikkelingen in het gebied met meekoppelkansen in de gaten te houden. Aanbevolen wordt om de mogelijkheden van deze maatregelen verder te onderzoeken, net als verdere doorvoermaatregelen binnen het watercasco Zwolle Zuid. Daarnaast wordt het gebruik van 3Di tijdens het ontwerpen van maatregelen aanbevolen, omdat het snel de effectiviteit van een maatregel weergeeft. Ten slotte wordt aanbevolen om bij het bepalen van de kansrijkheid vooral te kijken naar de kosteneffectiviteit van maatregelen, in plaats van de vier eerdergenoemde aspecten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70668
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page