University of Twente Student Theses

Login

Adherentie, voorspellers van adherentie en de dosis-responsrelatie van de online zelfhulpinterventie 'Houvast, voor elkaar'

Leerkes, J. (2016) Adherentie, voorspellers van adherentie en de dosis-responsrelatie van de online zelfhulpinterventie 'Houvast, voor elkaar'.

[img] PDF
1MB
Abstract:‘Houvast, voor elkaar’ is een nieuw ontwikkelde, online zelfhulpinterventie gebaseerd op ACT om partners van kankerpatiënten te ondersteunen. Non-adherentie is een veelvoorkomend probleem bij web-based interventies. Daarnaast is nog weinig bekend over de operationalisaties van adherentie, mogelijke voorspellers hiervan en de veelbesproken dosis-respons relatie. In deze studie werd een secundaire analyse uitgevoerd op data die zijn verzameld in het kader van een RCT met betrekking tot de interventie ‘Houvast, voor elkaar’. Met behulp van objectieve logdata (n=203) en het subjectieve zelfgerapporteerde gebruik van de deelnemers (n=86) werd de mate van adherentie gemeten aan de hand van vier vastgestelde operationalisaties (‘totaal aantal bereikte modules’, ‘totaal aantal logins’, ‘gemiddeld aantal bestede uren per week’ en ‘totaal aantal gemaakte oefeningen’) en werd gekeken of er demografische of ziektegerelateerde gegevens zijn met een voorspellende waarde ten opzichte van adherentie. Aan de hand van een correlatie en verschillen tussen adherente en non-adherente deelnemers werd de dosis-respons relatie berekend voor de completers only uit de experimentele groep (n=86) voor elke operationalisatie van adherentie met de uitkomstmaten (HADS-T, HADS-A, HADS-D, MHC-SF en CSI). Per operationalisatie van adherentie is in verschillende mate adherentie geconstateerd. Er zijn geen demografische en ziektegerelateerde voorspellers van adherentie gevonden. Gekeken naar het daadwerkelijke gebruik is er een kleine correlatie gevonden tussen de operationalisaties ‘totaal aantal bereikte modules’, ‘gemiddeld aantal bestede uren per week’ en ‘totaal aantal gemaakte oefeningen’ met positieve mentale gezondheid (MHC-SF). Daarnaast is een significant verschil gevonden betreffende adherente en non-adherente deelnemers, tussen het ‘gemiddeld aantal bestede uren per week’ en de verschilscore op zowel de HADS-D als de MHC-SF.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70702
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page