University of Twente Student Theses

Login

Kanker: meer dan alleen lijden : Een systematische review naar posttraumatische groei bij partners en naasten van kankerpatiënten

Comsa, M.E. (2016) Kanker: meer dan alleen lijden : Een systematische review naar posttraumatische groei bij partners en naasten van kankerpatiënten.

[img] PDF
775kB
Abstract:Achtergrond: De confrontatie met een kankerdiagnose is niet alleen traumatisch voor de patiënt maar ook voor diens partner/naasten. Hoewel het leed onder partners en naasten hoog kan zijn, is relatief weinig aandacht besteed aan de potentiele groei die ervaren kan worden na confrontatie met deze ziekte. Het bestuderen van posttraumatische groei (PTG) onder deze doelgroep zou een potentieel relevant gebied kunnen zijn, vanwege de mentale en fysieke baten zoals minder depressieve klachten en een hogere levenstevredenheid. Het doel van deze systematische review was het creëren van een overzicht met betrekking het onderzoek naar PTG in deze doelgroep waarbij aandacht werd besteed aan de factoren die PTG kunnen beïnvloeden, de ontwikkeling van PTG gedurende het ziekteproces en aan de mogelijkheid om PTG te verhogen door interventies. Methode: Er werd een systematische review uitgevoerd waarbij studies die zich richten op PTG onder partners/naasten en geschreven waren in het Engels of Nederlands waren geïncludeerd. Studies die niet aan deze criteria voldeden waren geëxcludeerd. Er werd gebruik gemaakt van de elektronische database Scopus, waarin van tevoren opgestelde zoektermen werden gebruikt. Initieel werden er 297 artikelen gevonden, waarvan 267 werden geëxcludeerd. Uiteindelijk werden er 30 studies opgenomen in deze review. Resultaten: De bevindingen tonen aan dat partners en naasten van kankerpatiënten de hoogste PTG rapporteren op de domeinen waardering voor het leven, persoonlijke kracht en verbondenheid met anderen. Partners en naasten van kankerpatiënten die al waren overleden rapporteerden de meeste groei. De variabelen geslacht, sociale steun, stress en coping bleken relatief consistent, samen te hangen met PTG. De intensiteit van de stress en de manier waarop partners en naasten hiermee omgaan lijkt een voorwaarde te zijn voor het ervaren van PTG. Interventies leken een klein, positief effect te hebben op PTG, hoewel slechts bij één interventie significante resultaten gevonden werden. Conclusie: Een kankerdiagnose kan leiden tot het ervaren van PTG onder partners en naasten van kankerpatiënten. Een relatief nieuwe bevinding was dat PTG lijkt te stijgen gedurende het ziekteproces. Aanbevolen wordt om meer kwalitatief en longitudinaal onderzoek te verrichten onder partners en naasten die over overeenkomstige karakteristieken beschikken. Daarnaast wordt aanbevolen om de voorspellende factoren voor bepaalde domeinen van groei te onderzoeken, zodat deze mogelijk geïmplementeerd kunnen worden in toekomstige interventies.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70770
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page