University of Twente Student Theses

Login

De doorwerking van aanbevelingen in gelaagde stelsels: het domein van waterveiligheid

Vreman, T.G.W. (2016) De doorwerking van aanbevelingen in gelaagde stelsels: het domein van waterveiligheid.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit rapport beschrijft een explorerende en verklarende theorie over de doorwerking van aanbevelingen vanuit het Adviesrapport Waterveiligheid (2012) van de Adviescommissie Water, binnen het domein van waterveiligheid in Nederland. Het onderzoek richt zicht op doorwerking van aanbevelingen binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Waterschappen. Er wordt een beeld geschetst van doorwerking binnen het beleidsveld van waterveiligheid. Het onderzoek tracht een maatschappelijke en wetenschappelijke bijdrage te leveren. Een maatschappelijke bijdrage omdat waterveiligheid van essentieel belang is voor Nederland, denk alleen maar eens aan de veiligheid van haar burgers en belangrijke economische belangen die in het gedrang komen als Nederland haar waterveiligheidsbeleid niet goed op orde heeft. De wetenschappelijke bijdrage van dit onderzoek richt zit op het verkrijgen van een eenduidige definitie en verklaring van doorwerking (van aanbevelingen) binnen het domein van waterveiligheid. Ook wordt een verklarend model van beleidsdoorwerking ontworpen/getoetst dat dat in het beleidsveld wat waterveiligheid toepasbaar is. Er zal worden gekeken naar de manier waarop – binnen het domein van waterveiligheid - samenwerking plaatsvindt tussen diverse stakeholders, hoe met elkaar ‘onderhandeld’ wordt, in welke mate doorwerking plaatsvindt en in welke mate doorwerking plaatsvindt. Er zal worden gekeken welke aanbevelingen veel draagvlak hebben, welke aanbevelingen belangrijk zijn en welke aanbevelingen omstreden zijn. Er zal worden gezocht naar verklaringen en onderlinge verbanden. Op basis van de theorie wordt een theoretisch verband verwacht tussen draagvlak van aanbevelingen en de uiteindelijke mate van doorwerking in het beleid. Daarnaast wordt een hoge mate van doorwerking verwacht van de aanbevelingen vanuit het advies Waterveiligheid. Er wordt verwacht dat de mate van omstredenheid van aanbevelingen gering zal zijn en zich zal concentreren op het onderwerp ‘meerlaagsveiligheid’. Er wordt verwacht dat het belang van meeste aanbevelingen hoog zal zijn, maar dat er belangen verschillen zullen zijn tussen stakeholders op basis van nationale- en lokale belangen, maar ook op basis van financiële belangen. De conclusie is dat er een grote mate van doorwerking van aanbevelingen plaatsvindt. Dit kan verklaard worden vanuit de wijze waarop beleidsdoorwerking plaatsvindt in het domein van waterveiligheid, waarbij sprake is van veel overleg, overeenstemming en consensus en in mindere mate van ‘harde beleidsonderhandelingen’, zoals het model van beleidsdoorwerking in gelaagde stelsels doet veronderstellen. Hierop is op basis van het basis model voor het beleidsveld van waterveiligheid een conceptueel model ontwikkeld. Belangenverschillen tussen stakeholders concentreren zich met name op financiële belangen en het verschil tussen nationale en lokale belangen. Aanbevelingen waarbij weinig draagvlak is worden vaak gezien als omstreden en kennen een lage mate van belang bij stakeholders. Doorwerking vindt met name plaats via top-down (centrale kaderstelling) en bottom-up doorwerking. Er wordt in mindere mate gebruik gemaakt van directe doorwerking, omdat hierbij in mindere mate sprake is van draagvlak bij stakeholders en de doorwerking op deze manier minder succesvol zal verlopen. Het standaardmodel van beleidsdoorwerking in gelaagde stelsels is toepasbaar binnen het domein van waterveiligheid, maar behoeft wel enige aanpassing, omdat het standaardmodel meer uitgaan van onderhandeling tussen stakeholders. In het domein van waterveilig is er meer sprake van overleg en samenwerking.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70897
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page