University of Twente Student Theses

Login

Wetenschapsoriëntatie : een onderzoek naar de mate waarin wetenschapsoriëntatie in het voortgezet onderwijs voorkomt en praktijkvoorbeelden van andere scholen

Holband, Michah (2016) Wetenschapsoriëntatie : een onderzoek naar de mate waarin wetenschapsoriëntatie in het voortgezet onderwijs voorkomt en praktijkvoorbeelden van andere scholen.

[img] PDF
1MB
Abstract:Bij wetenschapsoriëntatie gaat het erom dat er getracht wordt om mensen kennis te laten maken met het ontstaan van kennis en wetenschap en hen daarnaast ook een onderzoekgerichte en kritische attitude bij te brengen. In de wandelgangen van scholen en ook universiteiten wordt er veel beweerd over de stand van zaken met betrekking tot de status van wetenschapsoriëntatie binnen het voortgezet onderwijs, de houding van leraren hier tegenover en ook de wijze waarop de gemiddelde burger denkt over de (natuur)wetenschappen. Middels dit onderzoek is getracht om te helpen de status quo te kaderen, waarbij naar voren is gekomen dat het allemaal niet zo zwart-wit is als velen doen blijken. Zo zijn er wel degelijk scholen waar leraren een vrij interessant programma voor wetenschapsoriëntatie in elkaar hebben gezet, terwijl leraren op andere scholen zich er geen beeld bij kunnen vormen of, erger nog, er niets van af willen weten. Ook komt naar voren dat zelfs de term ‘wetenschapsoriëntatie’ niet hetzelfde beeld bij iedere leraar oproept. Sommigen richten zich op het onderzoekaspect van het vak, terwijl weer anderen het zien als een verlengde van maatschappijleer, waarbij vooral gekeken wordt naar de gedragingen en handelingen van de mens (i.d. wetenschappers). De werkelijkheid is echter complexer. Bij wetenschapsoriëntatie is het onderzoekaspect van belang, maar dan in combinatie met het denken en handelen van wetenschappers en hun relatie met de maatschappij om zodoende onder andere context te geven aan (de waarde of het belang van) het onderzoek. Er wordt met dit onderzoek ook nagegaan of wetenschapsoriëntatie nog een rol zou kunnen invullen in de huidige samenleving en daarbij wordt er gekeken naar de manieren waarop dit zou kunnen gebeuren. De bewering dat bèta-leerlingen geen behoefte zouden hebben aan een dergelijk reflecterend vak wordt weerlegd en er wordt gespeculeerd waarom bij sommige onderwerpen mensen wel een kritische houding aannemen en bij andere onderwerpen weer niet. Tot slot worden er aanbevelingen gedaan die als handvat kunnen dienen voor leraren en instanties bij het invoeren van wetenschapsoriëntatie.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70932
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page