University of Twente Student Theses

Login

Ovenplanning bij HP Valves

Brons, D.G. (2016) Ovenplanning bij HP Valves.

[img] PDF
1MB
Abstract:Aanleiding: Voor haar nieuwe locatie schaft HP Valves een soldeeroven aan. In plaats van het vacuümsolderen uit te besteden, gaat HP Valves het solderen vanaf september 2016 zelf doen. HP Valves moet vanaf dan ook het productieplan maken voor deze processtap. Omdat het een voor HP Valves nieuw proces betreft is het doel van dit onderzoek om te onderzoeken hoe de soldeeroven die HP Valves heeft aangeschaft, zo goed mogelijk gebruikt kan worden om aan de vraag naar hogedrukafsluiters te voldoen. Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe ziet een zo goed mogelijk ovenplan voor HP Valves eruit en welke randvoorwaarden zijn daarbij relevant?’ De scope van dit onderzoek is beperkt tot de soldeerstap. In de nieuwe fabriek zal er een doorlopende toevoer van halffabricaten zijn, die binnen een bepaalde tijd gesoldeerd moeten worden. Het onderzoek houdt geen rekening met de voor- en nabewerkingsfase. Om een productieplan voor de oven te maken is literatuuronderzoek gedaan naar een make-to-order strategie, één-machine problemen en produceren in batches. Daarna is met behulp van data over de vraag uit het verleden een productieplan opgesteld en beoordeeld aan de hand van KPI’s. Nieuwe fabriek: Om tot een beschrijving van de gewenste situatie in de nieuwe fabriek te komen zijn interviews gehouden met de stakeholders van het productieproces. Dit zijn in eerste instantie de managers bij HP Valves. Zij hebben de oven aangeschaft om de doorlooptijd van de soldeerfase te verkorten en flexibeler te produceren. Daarnaast zijn de soldeerders bij Pontus stakeholders, omdat zij het werk moeten gaan uitvoeren in de fabriek van HP Valves. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de capaciteit van de oven. Zowel wat gewicht als wat afmetingen betreft heeft de soldeeroven een bepaalde productiecapaciteit waar aan voldaan moet worden. Aanbevelingen: De belangrijkste aanbeveling die voortkomt uit dit onderzoek is dat het wenselijk is voor HP Valves om te solderen volgens een standaard productieplan, met de mogelijkheid om de batches met langere doorlooptijden te wisselen gedurende de week. Deze wisselingen zijn wenselijk met het oog op de vulgraad van de oven. Het standaard ovenplan is in staat om maximaal 7200 kilogram materiaal per week te solderen. Dit zou genoeg moeten zijn om elke week aan de weekvraag te voldoen. Daarnaast is er elke week nog 30% capaciteit over om aan onverwacht hoge vraag te voldoen of in de toekomst door te groeien.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:01 general works, 85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70966
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page