University of Twente Student Theses

Login

De effecten van rivierverruimende maatregelen op de afvoerverdeling bij de IJsselkop

Overduin, M.J. (2016) De effecten van rivierverruimende maatregelen op de afvoerverdeling bij de IJsselkop.

[img] PDF
6MB
Abstract:De Voorkeursstrategie IJssel binnen het Deltaprogramma bevat een grootschalige rivierverruimende maatregel aan het begin van de IJssel: Klimaatpark IJsselpoort. Deze maatregel heeft ingrijpende gevolgen op de waterhuishouding in het splitsingspuntengebied. Zowel het regelbereik van het regelwerk bij de Hondsbroeksche Pleij als de afvoerverdeling bij de IJsselkop worden bij middenafvoeren negatief beïnvloed. In dit rapport wordt het onderzoek naar maatregelen die deze negatieve effecten kunnen tegengaan beschreven. Dit onderzoek bestaat uit vier onderdelen. Allereerst worden de effecten van Klimaatpark IJsselpoort op het regelbereik van het genoemde regelwerk en op de afvoerverdeling bij middenafvoeren geanalyseerd. De conclusie van dit onderdeel is dat de effecten fors zijn. Het regelwerk wordt volledig gesloten in de situatie met Klimaatpark IJsselpoort. Daarnaast verschillen de afvoerverdelingen bij middenafvoeren met enkele procenten. Dit zijn grote effecten die niet wenselijk zijn. Ten tweede wordt gezocht naar een geschikte locatie in de Nederrijn om een extra rivierverruimende maatregel, die de genoemde effecten kan verminderen of tenietdoen, uit te voeren. Deze locatie is gevonden in het uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk. Dit uiterwaardengebied biedt veel mogelijkheden om rivierverruimende maatregelen uit te voeren. Na uitvoering van verschillende maatregelen binnen dit gebied wordt een maximale waterstandsdaling van ruim zeventien centimeter bereikt. Het derde onderdeel bestaat uit het analyseren van de effecten van deze extra maatregel op het regelbereik van het regelwerk bij de Hondsbroeksche Pleij. Het regelbereik neemt met 33 cm toe wanneer de genoemde waterstandsdaling wordt bereikt. Daarnaast worden in het laatste onderdeel de effecten van de extra maatregel op de afvoerverdeling bij middenafvoeren geanalyseerd. De afvoerverdelingen bij middenafvoeren verbeteren met een aantal promille bij de genoemde waterstandsdaling. Voor zowel het regelbereik als de afvoerverdeling bij middenafvoeren geldt dat de referentievariant niet benaderd wordt, maar dat de negatieve effecten van Klimaatpark IJsselpoort in zekere mate worden afgezwakt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71128
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page