University of Twente Student Theses

Login

Belangenafweging voor maaibeheer op primaire waterkeringen

Wilbrink, W. (2016) Belangenafweging voor maaibeheer op primaire waterkeringen.

[img] PDF
4MB
Abstract:Vanuit het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) bestond de wens om het maaibeleid tegen het licht te houden. Het maaibeheer wordt al geruime tijd op dezelfde manier uitgevoerd. Een wens van het waterschap is om te inventariseren hoe goed het huidige beheer nu wordt uitgevoerd en om een inschatting te maken wat de staat van de grasmat in het gebied is. Daarnaast vormen landelijke ontwikkelingen ten opzichte van de grasmat in relatie tot waterveiligheid, natuur en ecologie, omgeving en maatschappij een aanleiding voor het analyseren van het maaibeleid en zo nodig veranderingen en verbeteringen door te voeren. De doelstelling van dit onderzoek is een aanzet te geven tot een hernieuwd maaibeleid. Daarvoor wordt een grondige belangenafweging gemaakt van diverse aspecten die relevant zijn voor grasbekleding op de primaire waterkeringen. De hoofdvraag van het onderzoek is: Hoe kan door middel van goed toepasbare en herleidbare afwegingen het maaibeheer in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard verbeterd worden? Hiervoor zijn de belangen in kaart gebracht en is er een afweging gemaakt welke beheervorm het beste de verschillende belangen dient.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71150
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page