University of Twente Student Theses

Login

Het ontwerpen van een coffee based interieur lamp

Visschedijk, S. (2016) Het ontwerpen van een coffee based interieur lamp.

[img] PDF
39MB
Abstract:Deze bacheloropdracht is uitgevoerd bij VerdraaidGoed. Door middel van upcycling zet het bedrijf zich in voor een duurzame samenleving en draagt op deze manier bij aan een circulaire economie. Coffee Based is één van de nieuwe projecten van VerdraaidGoed en houdt zich bezig met de reststroom koffiedik. Door deze te mengen met een biobased kunststof zijn hiervan dunne plaatjes of krafts te maken ter grootte van een a5. Vanuit groothandel Orientals is de vraag gekomen om een Coffee Based design lamp te ontwerpen. De doelstelling van de opdracht is om met de ontwikkelde koffiematerialen als uitgangspunt een Coffee Based design lamp te ontwerpen die past binnen het assortiment van Orientals, daarbij voldoet aan de duurzame ontwerpprincipes van VerdraaidGoed en waarin de gewenste materiaalbeleving tot uiting komt. Gedurende het proces zullen zich meerdere materiaalontwikkelingen voordoen. Deze worden op de voet gevolgd en wanneer mogelijk toegepast in de ontwerpen. Om deze doelstelling te behalen is eerst het theoretisch kader onderzocht ten einde inzicht te krijgen in duurzaam ontwerpen, biobased composieten en de manier waarop de gewenste materiaalbeleving kan worden opgeroepen. Het vooronderzoek wordt vervolgd door een bedrijfsanalyse, productieanalyse, materiaalanalyse en doelgroepanalyse. Het ontwerpproces wordt doorlopen op basis van de Material Driven Design methode van Karana. Met deze methode wordt de intentie van het ontwerp duidelijk in kaart gebracht en kan uiteindelijk een materiaal geselecteerd worden dat de gewenste materiaalbeleving oproept. Op basis van het vooronderzoek is een programma van eisen opgesteld. Hieruit volgt een ideeëngeneratie die gebaseerd is op de doelgroepanalyse, de productieanalyse en de materiaalanalyse. Hierbij is rekening gehouden met het momenteel technisch haalbare a5-formaat. Na een feedbacksessie met Orientals zijn vier concepten tot stand gekomen. Deze zijn vervolgens uitgewerkt en getoetst aan het programma van eisen. Samen met de input van Orientals is hieruit een definitieve conceptkeuze tot stand gekomen. De square hanglamp is tot in detail uitgewerkt. Deze lamp bestaat uit een koffiekap ontwikkeld door Alpha Enzyms, die wordt verlengd met vier geperste koffieplaatjes. In de detailleringsfase worden naast de onderdelen, assemblage en afwerking van het product, ook de twee verkoopscenario’s (B2C/B2B), het prototype, de materiaalkeuze en de koffieherkenbaarheid besproken. In het prototype worden de plaatjes doormiddel van een klemsysteem aan de koffiekap bevestigd. De materiaalkeuze is gebaseerd op een gebruikersonderzoek naar de daadwerkelijke materiaalbeleving. De plaatjes die een organische en subtiel organische structuur laten zien zodra er licht door schijnt, vallen het meest in de smaak. De voorkeur gaat uit naar een mat en recht afgewerkt materiaal. De koffie wordt in het materiaal niet door de testpersonen herkend. Om de koffieherkenbaarheid te vergroten wordt er een label aangehangen met daarop het Coffee Based logo, een pakkende slogan en het verhaal achter de Coffee Based design lamp. Er is gekozen voor een B2B verkoopscenario, omdat dit financieel aantrekkelijker is. In het productieplan is het gehele proces weergegeven van koffiedik tot en met de levering aan Orientals. Er wordt uitgegaan van een eerste seriegrootte van 50 stuks. Het persen van de plaatjes is verder toegelicht en zoveel mogelijk geoptimaliseerd. Het grootste deel van de productie vindt plaats in de sociale werkplaats, met uitzondering van de koffiekap (Alpha Enzyms) en de productie van het koffiegranluaat (BAC, Avans Hogeschool). De inkooponderdelen worden zo lokaal mogelijk ingekocht. Tenslotte is een kostprijsberekening gedaan en is de totale milieu-impact geanalyseerd. Door het zoveel mogelijk optimaliseren van de productieprocessen kunnen kosten en milieu-impacten gunstig beïnvloedt worden. Dit kan bijvoorbeeld door in een persmachine te investeren die meerdere platen tegelijk kan persen. Wanneer in een persmachine wordt geïnvesteerd, zal deze voor meerdere doeleinden gebruikt moeten worden dan alleen de Coffee Based design lamp. In het laatste hoofdstuk worden een aantal discussiepunten aangedragen en aanbevelingen gedaan.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71182
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page