University of Twente Student Theses

Login

De invloed van verschillende schooltijdenmodellen in het basisonderwijs

Klaasen, J.J. (2016) De invloed van verschillende schooltijdenmodellen in het basisonderwijs.

[img] PDF
3MB
Abstract:In dit onderzoek is gekeken naar verschillende schooltijdenmodellen. Tot een aantal jaren geleden was het traditionele schooltijdenmodel het meest voorkomende schooltijdenmodel in Nederland. De laatste jaren komen ook andere schooltijdenmodellen opzetten. Het continurooster, het vijf gelijke dagenmodel, het zeven tot zevenmodel en het bioritmemodel komen steeds meer voor in Nederland. In dit onderzoek wordt besproken wat schooltijden doen met de leerprestaties van leerlingen. De leerprestaties van de leerlingen worden onder andere beïnvloed door de dagindeling, de motivatie en concentratie en door de ouderbetrokkenheid. Er zijn twee piektijden op een dag waarop leerlingen het best nieuwe informatie tot zich kunnen nemen. Dit is tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Wanneer er voldoende ruimte is binnen een schooltijdenmodel voor motivatie zal dit ten goede komen aan de leerprestaties van de leerlingen. Aandacht en concentratie zijn belangrijk voor verschillende aspecten van leren en het opslaan in het geheugen; het is vereist om te leren, maar ook om gegevens weer te kunnen oproepen. Tekorten in aandacht en concentratie worden geassocieerd met slechtere leerprestaties. Of ouderbetrokkenheid een positieve invloed heeft op de leerprestaties van de leerlingen staat nog ter discussie. Een school kan vanuit verschillende perspectieven vorm geven aan de school en haar onderwijs. In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de onlosmakelijk met elkaar verbonden perspectieven; het organisatorisch, pedagogisch en didactisch perspectief. Deze perspectieven vertonen veelal overlap. Er zijn interviews gehouden met scholen waar al gebruik wordt gemaakt van een niet traditioneel schooltijdenmodel. Ook zijn er online vragenlijsten afgenomen bij ouders en leerkrachten en management. Uit de resultaten blijkt dat het continurooster en het vijf gelijke dagenmodel sterk overeenkomen en na het huidigde schooltijdenmodel het beste worden ontvangen door de respondenten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/71223
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page