University of Twente Student Theses

Login

Trends in Tech : toepassen van trends in productconcepten met behulp van een methode

Sennema, J.E. (2016) Trends in Tech : toepassen van trends in productconcepten met behulp van een methode.

[img] PDF
1MB
Abstract:Tijdens deze opdracht is er gekeken hoe er gemakkelijk innovatieve productconcepten gegenereerd kunnen worden. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stevens idé Partners. Het bedrijf is een kleinschalig ontwerpbureau, die producten ontwerpt voor zijn klanten. Mogelijk innovatieve productconcepten kunnen vaak ontstaan door trends toe te passen tijdens het ontwerpproces. Trends zijn namelijk ontwikkelingen die in de maatschappij spelen. Daarom is er onderzocht hoe trends vertaald kunnen worden naar productconcepten. Om dit te bereiken is een methode ontwikkeld die Stevens idé Partners zelf tijdens projecten kan gebruiken. Het doel van de opdracht was een methode ontwikkelen zodat trends gemakkelijk omgezet konden worden naar productconcepten en zo mogelijk innovatieve productconcepten kan leveren. Om dit te kunnen onderzoeken zijn er verschillende interviews en brainstormsessies gehouden. Hierdoor werden de medewerkers van Stevens idé partners bij het onderzoeksproces betrokken. De methode bestaat uit verschillende stappen die gevolgd moeten worden. De laatst stap is het genereren van productconcepten. De stappen die gevolgd moeten worden zijn alleen op abstract niveau uitgewerkt. Twee onderdelen van de methode zijn tijdens de opdracht wel in detail uitgewerkt. Dit zijn het noteren van trends en het selecteren van trends. Deze twee onderdelen gaan nauw samen en vormen de basis voor de rest van de methode. Hierdoor konden er vlot resultaten geleverd worden die voor Stevens idé Partners bruikbaar zijn. Het resultaat van de twee onderdelen is een database. De database is ook als prototype uitgewerkt. Dit prototype is snel ontwikkeld in Access zodat er gebaseerd hierop ontwerp keuzes gemaakt kunnen worden. Met behulp van de database kunnen trends gemakkelijk worden opgeslagen en gestructureerd. Ook kunnen trends weer worden opgeroepen uit te database als ze nodig zijn voor een bepaald project. De database bestaat abstract gezien uit drie onderdelen, een zoekscherm, een invulscherm en een tabel. Trends die worden ingevuld in het invulscherm worden in de tabel opgeslagen. Die kunnen dan weer via het zoekscherm uit de tabel worden terug gevonden. De database kan abstract gezien in drie situaties worden gebruikt, voor analyserende projecten, voor uitwerkende projecten en voor marketingdoeleinde. Het prototype is nog niet volledig ontwikkeld. Sommige functies in de database zullen nog moeten worden toegevoegd aan het prototype. De database zal ook nog toegankelijk moeten worden gemaakt voor meerdere medewerkers. De andere stappen van de methode zullen ook nog uitgewerkt moeten worden, de database kan hiervoor de basis vormen. Stevens idé Partners is zeer tevreden met het resultaat van de opdracht en is van plan om de database verder in te vullen en te gebruiken. Voor het uitwerken van de andere stappen in het ontwerpproces zal een aanvullende opdracht worden geformuleerd.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71271
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page