University of Twente Student Theses

Login

Het verbeteren van de productieplanning bij Bedrijf X op een tactisch niveau

Harmsen, M.J. (2016) Het verbeteren van de productieplanning bij Bedrijf X op een tactisch niveau.

[img] PDF
1MB
Abstract:Door de invoering van demand driven material requirements planning (DDMRP) heeft er binnen BEDRIJF X een verschuiving plaatsgevonden van het produceren op voorraad naar assembleren wanneer een order daadwerkelijk binnenkomt. Naar aanleiding hiervan zijn voorraden afgenomen, waardoor een aanzienlijke kostenbesparing is gerealiseerd. Tegelijkertijd rijst de vraag of deze ontwikkeling wenselijk en haalbaar is, gezien de grote fluctuaties in de vraag gedurende het jaar. Simpel gezegd moet er een afweging worden gemaakt tussen het opbouwen van voorraad en het vergroten van de arbeidscapaciteit, om pieken in de vraag op te vangen. Er is dan ook behoefte aan een model waarmee meer inzicht wordt verkregen in het afwegen van variabelen met betrekking tot de productieplanning. In dit verslag zal een model worden aangedragen waarmee de totale kosten van de productieplanning geminimaliseerd kunnen worden. Uit de uitkomst van het model blijkt dat een hoge voorraad onnodig hoge kosten met zich meebrengt. Voor de invoering van DDMRP lagen er constant tussen de twintig en dertig systemen op voorraad. In de optimale oplossing van het aangedragen model komt de voorraad niet boven de zestien systemen uit en hiermee wordt een besparing van ongeveer €326.000 gerealiseerd. De beste manier om de fluctuaties in de vraag gedurende het jaar op te vangen is door een flexibele schil van uitzendkrachten te gebruiken en personeel te laten overwerken. Uitzendkrachten kunnen worden aangenomen wanneer de vraag stijgt en kosteloos worden ontslagen wanneer zij niet meer nodig zijn. Uitzendkrachten moeten echter wel worden ingewerkt en ze moeten wennen aan het werktempo. Daardoor kan het in sommige periodes voordelig zijn om het huidige personeel te laten overwerken (tegen een hoger uurtarief), dan om een extra uitzendkracht in dienst te nemen. Dit betekent niet dat het voorraadniveau constant is gedurende het jaar, maar het opbouwen van voorraad is vanuit een korstenperspectief niet het beste instrument om de stijging in de vraag op te vangen. Er kan geconcludeerd worden dat de huidige trend van voorraadreductie wenselijk is. Het reduceren van de voorraad zorgt voor een flinke daling van de totale kosten en tevens is een hoge voorraad niet noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen. Bovendien kan door demand driven te produceren gemakkelijker worden ingespeeld op de vraag naar verschillende producttypes.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:01 general works
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71303
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page