University of Twente Student Theses

Login

Analyse implementatieproces ERP systeem Bedrijf X

Beek, E.A.G van (2016) Analyse implementatieproces ERP systeem Bedrijf X.

[img] PDF
1MB
Abstract:De directie heeft besloten om van drie verschillende ERP systemen bij Bedrijf X vestiging 1, Bedrijf X vestiging 2 en Bedrijf X vestiging 3 over te gaan naar één ERP systeem voor deze drie locaties. Nu is de vraag van de directie hoe het overgaan naar één ERP systeem voor de drie vestigingen, de informatiestroom gaat beïnvloeden en welke factoren van belang zijn tijdens een ERP implementatie. Hieruit volgt de hoofdonderzoeksvraag: “Welke invloed heeft het nieuwe ERP systeem op het bedrijfsproces van Bedrijf X en in hoeverre spelen de Kritische Succes Factoren (Fang & Patrecia, 2005) een rol tijdens de ERP implementatie?” Om deze vraag te beantwoorden wordt allereerst gekeken wat de functie van een ERP systeem is. Daarna wordt de huidige informatiestroom tussen de locaties Bedrijf X Vestiging 3, Bedrijf X Vestiging 1 en Bedrijf X Vestiging 2 met drie verschillende ERP systemen in kaart gebracht. Vervolgens wordt de huidige situatie, met drie ERP systemen, vergeleken met de nieuwe situatie, met één ERP systeem. Door deze situatie te vergelijken is het mogelijk een goed beeld te krijgen hoe de informatiestroom binnen deze drie locaties gaat veranderen. Huidige situatie: Uit het onderzoek blijkt dat er omslachtige en dubbele handelingen benodigd zijn om de informatie uit te wisselen tussen de drie onderzochte locaties, Bedrijf X Vestiging 3, Bedrijf X Vestiging 1 en Bedrijf X Vestiging 2, ieder met een eigen ERP systeem. Het takenpakket van de afdeling Orderadministratie van Bedrijf X Vestiging 1 en Bedrijf X Vestiging 2 is vooral gebaseerd op het invoeren van data uit het ene ERP systeem naar het andere ERP systeem. Tevens zorgt het werken met drie verschillende ERP systemen ervoor dat het erg lastig is inzicht te verkrijgen in het gehele productieproces. Het gebrek aan inzicht heeft de grootste invloed op de afdeling Planning van Bedrijf X Vestiging 1 en Bedrijf X Vestiging 2. Bedrijf X Vestiging 1 heeft geen inzicht in de status van de order, hierdoor wordt vertraging in de productie bij Bedrijf X Vestiging 2 pas na de verstreken levertermijn zichtbaar voor de afdeling Planning van Bedrijf X Vestiging 1. De afdeling Planning moet dan de order opnieuw inplannen, indien de afgesproken levertermijn met de klant niet gehaald kan worden, moet dit weer worden gecommuniceerd naar BEDRIJF Vestiging 3 welke vervolgens de klant contacteert. Daarentegen heeft Bedrijf X Vestiging 2 ook geen inzicht in de lopende klantorders van Bedrijf X Vestiging 1, waardoor Bedrijf X Vestiging 2 niet kan anticiperen op toekomstige vraag. Nieuwe situatie: In de nieuwe situatie zal de informatie gemakkelijker toegankelijk zijn binnen de drie onderzochte locaties van Bedrijf X. Functies die dienden voor omzetten van informatie van het ene ERP pakket naar het andere ERP pakket, komen te vervallen. De mate van inzicht in de voortgang van het bedrijfsproces zal toenemen. Doorlooptijden worden inzichtelijk in de nieuwe situatie, waardoor de betrouwbaarheid van de levertijden toe zal nemen. Kritische Succesfactoren Kritische Succes Factoren, kortweg KSF, worden gebruikt om de belangrijkste elementen te identificeren en vast te stellen voor het succes van de bedrijfsvoering. De factoren zijn te beschrijven als een paar eenvoudige te identificeren bedrijfsvoeringsdoelen, die worden vastgesteld door de industrie, het bedrijf, de managers en de omgeving waarin het bedrijf opereert. Deze KSF beïnvloeden het succes van een bedrijfsvoering. De KSF zijn ook van belang voor een ERP implementatie traject te begeleiden. De KSF voor een ERP implementatie bestaan uit drie categorieën, namelijk strategie, tactisch en cultuur. De strategische KSF spelen een grote rol tijdens de ontwikkelingsfase van het ERP systeem. De tactische factoren zijn actief tijdens de ontwikkelingsfase en implementatiefase van het ERP systeem. De categorie cultuur heeft een ondersteunende functie op de tactische en strategische KSF. De rol van de KSF tijdens het implementatieproces onderzocht. Hieruit is gebleken dat er grote verschillen waren met betrekking tot de rol die de KSF speelden bij de verschillende vestigingen. De culturele KSF hadden een grote invloed op de uitvoering van de tactische KSF bij de vestiging van Bedrijf X Vestiging 2. Oorzaak hiervan was dat er geen ERP consultant in het land van Vestiging 2 kon worden gevonden, waardoor de aansturing vanuit Nederland moest plaatsvinden. De strategische en tactische KSF waren wel uitvoerig doordacht voor het implementatieproces. Een kritiek punt van het laten werken van het ERP systeem is de betrouwbaarheid van de in te voeren data. Er moet bewustwording komen onder de werknemers die data invoeren in het ERP systeem. De werknemers moeten inzicht hebben op welke processen de ingevoerde data invloed op hebben. Een aanbeveling is om te onderzoeken welke functie de nieuwe data kunnen hebben voor het monitoren en verbeteren van het bedrijfsproces. Doorlooptijden, kritieke veiligheidsvoorraden kunnen mogelijk gereduceerd worden wanneer het ERP systeem volledig operationeel is.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:58 process technology, 85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71351
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page