University of Twente Student Theses

Login

Bouworganisatievormen in financieel onzekere tijden : Een onderzoek naar de mogelijkheden van innovatieve bouworganisatievormen om problemen bij binnenstedelijke herbestemmingsprojecten te ondervangen

Noorden, Andries van (2012) Bouworganisatievormen in financieel onzekere tijden : Een onderzoek naar de mogelijkheden van innovatieve bouworganisatievormen om problemen bij binnenstedelijke herbestemmingsprojecten te ondervangen.

[img] PDF
902kB
Abstract:Leegstand en verval nemen in ons land gigantische proporties aan. Op moment van schrijven staat 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg (Ketelaars, 2012) en dan nog niet te spreken over de lege kerken, fabrieken, scholen en winkels. Leegstand en verval van gebouwen kost veel geld en doet afbreuk aan de economische en sociale meerwaarde van de omgeving. Door middel van herbestemming, van leegstaande of vervallen gebouwen, wordt plaats gemaakt voor een nieuwe functie en kan er beter worden ingespeeld op de huidige en/of toekomstige vraag. Zo is bijvoorbeeld een ambachtsschool uit Zwolle omgetoverd tot woningen en atelierruimtes. De nieuwe functie kan tevens geld genereren om de kosten van het project op te vangen. Door herbestemming neemt de lokale overheid de maatschappelijke verantwoordelijkheid tegen de gevolgen van leegstand op zich. De lokale overheid heeft hierin de bevoegdheid, de middelen en de kennis om initiatiefnemers te ondersteunen en kan de vraag, aanbod en belangen rond betreffende gebouwen met elkaar verbinden. Sinds 2007 stagneert, als gevolg van de kredietcrisis, de voortgang van herbestemmingsprojecten. Een actieve rol van alle betrokken partijen is vereist om problemen die de voortgang van herbestemming stagneert de ondervangen. Één van de mogelijkheden van die actieve rol is te kiezen voor een innovatieve bouworganisatievorm. Met bouworganisatievorm wordt bedoeld op welke wijze de uitvoering van en de verantwoordelijkheid voor de taken in het bouwproces - vanaf initiatief tot en met sloop - over de partijen verdeeld zijn. De traditioneel ingestelde bouwsector stuurt uit gewoonte naar de traditionele bouworganisatievorm wat zorgt voor onnodige risico’s en hoge kosten. De innovatieve bouworganisatievormen zorgen daarentegen voor meer financiële marge voor betrokken partijen ten opzichte van de traditionele bouworganisatievorm. Een innovatieve bouworganisatievorm biedt dus mogelijkheden om overheden het vertrouwen en het budget in herbestemmingsprojecten terug te geven. Lokale overheden zijn echter onvoldoende bekend met innovatieve bouworganisatievormen. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de kennis en het inzicht in geschikte bouworganisatievormen voor binnenstedelijke herbestemmingsprojecten. Hiervoor zijn van 40 projecten die voltooid zijn tussen 2007 en 2012 de bouworganisatievorm bepaald en de problemen vastgesteld die gedurende het bouwproces voorkwamen. Dit is gedaan aan de hand van projectomschrijvingen van de projectenbank van het Nationaal Programma Herbestemming. Hiernaast is met 8 projecten contact opgenomen om de bouworganisatievorm te verifiëren en eventuele problemen toe te lichten. Van deze 40 projecten is er in drie kwart van de gevallen gekozen voor het toepassen van de traditionele bouworganisatievorm. Dit kan duiden op een bewuste keuze door het vastklampen aan tradities van betrokken partijen met de veronderstelling dat het vertrouwde een voldoende resultaat geeft. Daarnaast kan dit duiden op een onbewuste keuze doordat betrokken partijen nog onvoldoende kennis en inzicht hebben in de innovatieve bouworganisatievormen. Uit het onderzoek is gebleken dat er een significant verschil is in het vóórkomen van problemen tussen projecten met de traditionele en een innovatieve bouworganisatievorm. De praktijk bewijst dat de kans op problemen rondom vertragingen in het bouwproces en moeilijkheden in het rond krijgen van de financiering door gebruik te maken van een innovatieve bouworganisatievorm lager is dan wanneer een traditionele bouworganisatievorm wordt toegepast. Voor het ondervangen de problemen met betrekking tot verborgen gebreken in het bestaande gebouw is dit niet het geval.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71440
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page